Tài liệu giảng dạy file word cho giáo viên

Tài liệu file word cho giáo viên

đề thi thử thpt quốc gia 2021 có lời giải

Bộ đề thi thử THPT quốc gia môn sinh học năm 2020 - Tg: thầy Phan Khắc Nghệ - file word, lời giải chi tiết


Giới thiệu bộ đề thi thử THPT quốc gia năm 2020 môn sinh học - tg: Phan Khắc Nghệ - file word

Gửi tới thầy cô bộ đề thi thử THPT quốc gia 2020 do tác giả nổi tiếng: “Thạc sĩ- thầy giáo nổi tiếng Phan Khắc nghệ. Nội dung chi tiết được mô tả dưới đây:
lưu ý: nội dung sưu tầm, chỉ mang tính chất tham khảo, dùng cho giáo viên có chuyên môn đọc và nghiên cứu)


  • Tác giả là thạc sĩ - thầy giáo nổi tiếng: thầy Phan Khắc Nghệ
  • Tài liệu gồm 35 đề theo đúng cấu trúc đề thi THPT quốc gia năm 2020 môn sinh học, dựa trên ma trận đề thi của Bộ Giáo Dục.
  • Được sắp xếp theo 4 cấp độ nhận thức từ nhận biết đến vận dụng cao. 
  • 100% file word có lời giải chi tiết và và bàng đáp án, dành cho giáo viên nâng cao hiệu quả dạy học và luyện thị THPT quốc gia cho các em học sinh

Bộ đề thi mới nhất 2020-  100% file word dành cho giáo viên, phù hợp cho sử dụng cho cả năm học 2019- 2020 sắp tơi, mời thầy cô xem thử toàn bộ nội dung ở dưới đây
Xem nội dung tài liệu