Hot!Tuyển chọn tài liệu giảng dạy toán hay từ lớp 6 đến lớp 12 năm 2021Xem ngay

Tài liệu giảng dạy file word cho giáo viên

Tài liệu file word cho giáo viên

Giáo án toán 10- 11-12 theo chương trình giảm tải của bộ GD năm học 2020- 2021 (file word)

Tài liệu được quan tâm

Post Top Ad

Giáo án toán 10- 11-12 theo chương trình giảm tải của bộ GD năm học 2020- 2021 (file word)

Tài liệu mới

Giáo án hóa học soạn theo cv 3280 của bộ GD năm học 2020-2021( file word)

(Ngày 29/8, trang web Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đăng tải hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học môn Hóa học cấp THCS, T...

Tuyển chọn giáo án, chuyên đề giảng dạy vật lý THCS ( lớp 6, 7, 8, 9) hay năm học 2020- 2021 (file word cho giáo viên)

Giới thiệu 8 bộ tài liệu: Chuyên đề và giáo án môn Vật lý đầy đủ chương trình THCS gồm các lớp 6, 7, 8, 9 chọn lọc hay v...

Tuyển chọn các bộ giáo án, chuyên đề toán THCS ( lớp 6, 7, 8, 9) hay nhất năm học 2020- 2021 (file word cho giáo viên)

Giới thiệu 8 bộ tài liệu: Chuyên đề và giáo án môn toán đầy đủ chương trình THCS gồm các lớp 6, 7, 8, 9 chọn lọc hay và ...

Giáo án Vật lý soạn theo CV 3280 chương trình giảm tải mới của bộ GD năm học 2020-2021( file word)

(Ngày 29/8, trang web Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đăng tải hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học môn Vật lý cấp THCS, TH...