Tài liệu giảng dạy file word cho giáo viên

Tài liệu file word cho giáo viên

đề thi thử THPT quốc gia 2023

Giáo án toán 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 soạn chuẩn theo CV 5512 và SGK mới( Cánh Diều, Chân Trời Sáng Tạo, Kết Nối Tri Thức)Giáo án Toán lớp 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 soạn theo CV 5512 của bộ GD

Lưu ý: Đã cập nhật Chương trình SGK mới: Cánh Diều, Chân Trời Sáng Tạo, Kết nối tri thức với cuộc sống các lớp 6, 7, 10.

  Giới thiệu tới thầy cô giáo THCS và THTP các bộ giáo án Toán 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 CV 5512 mới nhất năm học 2022- 2023( Soạn theo công văn 5512 - chương trình của bộ GD năm học 2022- 2023) 

Tài liệu được biên soạn dành riêng cho giáo viên để lên giáo án giảng dạy cho cả năm học:
 • Đầy đủ giáo án Toán 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 đầy đủ chương trinh cả năm( học kỳ 1 và học kỳ 2)
 • Soạn chuẩn theo Cv 5512 chương trình SGK mới: Cánh Diều, Chân Trời Sáng Tạo, Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.
 • Biên soạn bởi các thầy cô giáo có chuyên môn có kinh nghiệm giảng dạy môn Toán nhiều năm và được kiểm duyệt chất lượng bởi kỹ trước khi lưu hành.
 • Giáo án 100% file word, có thể biên soạn lại, chỉnh sửa, sao chép, in ấn như một bẩn word thầy cô soạn bài bình thường... 
     
Hướng dẫn xem nội dung từng bộ giáo án:
Nhấp chuột vào nút "xem nội dung" tương ứng với từng bộ giáo án theo lớp ở bên dưới để xem thông tin và nôi dung bản word của từng bộ
Nhấp chuột vào nút " đăng ký dùng" đề được hướng dẫn đăng ký sử dụng bộ tài liệu đó
Giáo án Toán 12 soạn theo CV 5512


- Đầy đủ chương trình Toán lớp 12 (học kỳ 1 và học kỳ 2)
- Soạn chuẩn theo Công văn CV 5512 môn toán lớp 12.
- Được rất nhiều giáo viên kiểm định chất lượng đạt chuẩn cấu trúc trước khi lưu hành.
- 100% File word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường
Giáo án Toán 11 soạn theo CV 5512


- Đầy đủ chương trình Toán cả năm lớp 11.
- Soạn chuẩn theo Công văn CV 5512 môn toán lớp 11.
- Được rất nhiều giáo viên kiểm định chất lượng đạt chuẩn cấu trúc trước khi lưu hành.
- 100% File word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường
Giáo án Toán 10 SGK mới Cánh Diều- soạn theo CV 5512.


- Đầy đủ chương trình giảng dạy cả năm 
Bản mới nhất năm học 2022- 2023 theo SGK toán 10 mới Cánh diều.
- Giáo án được soạn chi tiết theo mẫu chuẩn mới nhất năm này. Tài liệu đã được rất nhiều giáo viên kiểm định chất lượng đạt chuẩn cấu trúc trước khi lưu hành.
- 100% File word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường.

Giáo án Toán 10 SGK Chân Trời Sáng Tạo- soạn theo CV 5512.


Đầy đủ chương trình giảng dạy cả năm 
Bản mới nhất năm học 2022- 2023 theo SGK toán 10 mới Chân trời sáng tạo.
- Giáo án được soạn chi tiết theo mẫu chuẩn mới nhất năm này. Tài liệu đã được rất nhiều giáo viên kiểm định chất lượng đạt chuẩn cấu trúc trước khi lưu hành.
- 100% File word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường.Giáo án Toán 10 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống- soạn theo CV 5512.


Đầy đủ chương trình giảng dạy cả năm 
Bản mới nhất năm học 2022- 2023 theo SGK toán 10 mới kết nối tri thức với cuộc sống.
- Giáo án được soạn chi tiết theo mẫu chuẩn mới nhất năm này. Tài liệu đã được rất nhiều giáo viên kiểm định chất lượng đạt chuẩn cấu trúc trước khi lưu hành.
- 100% File word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường.


Giáo án Toán 9 soạn theo CV 5512.


- Đầy đủ chương trình Toán cả năm lớp 9( học kỳ 1 và học kỳ 2)
- Soạn chuẩn theo Công văn CV 5512 môn toán lớp 9.
- Được rất nhiều giáo viên kiểm định chất lượng đạt chuẩn cấu trúc trước khi lưu hành.
- 100% File word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường
Giáo án Toán 8 soạn theo CV 5512.


- Đầy đủ chương trình Toán cả năm lớp 8.
- Soạn chuẩn theo Công văn CV 5512 môn toán lớp 8.
- Được rất nhiều giáo viên kiểm định chất lượng đạt chuẩn cấu trúc trước khi lưu hành.
- 100% File word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường


Giáo án Toán 7 SGK mới Cánh Diều soạn theo CV 5512.


- Đầy đủ chương trình giảng dạy cả năm 
Bản mới nhất năm học 2022- 2023 theo SGK toán 7 mới Cánh diều.
- Giáo án được soạn chi tiết theo mẫu chuẩn mới nhất năm này. Tài liệu đã được rất nhiều giáo viên kiểm định chất lượng đạt chuẩn cấu trúc trước khi lưu hành.
- 100% File word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường.
Giáo án Toán 7 SGK mới Chân Trời Sáng Tạo soạn theo CV 5512.


Đầy đủ chương trình giảng dạy cả năm 
Bản mới nhất năm học 2022- 2023 theo SGK mới toán 7 Chân trời sáng tạo.
- Giáo án được soạn chi tiết theo mẫu chuẩn mới nhất năm này. Tài liệu đã được rất nhiều giáo viên kiểm định chất lượng đạt chuẩn cấu trúc trước khi lưu hành.
- 100% File word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường.

Giáo án Toán 7 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống soạn theo CV 5512.


Đầy đủ chương trình giảng dạy cả năm 
Bản mới nhất năm học 2022- 2023 theo SGK mới toán 7 kết nối tri thức với cuộc sống.
- Giáo án được soạn chi tiết theo mẫu chuẩn mới nhất năm này. Tài liệu đã được rất nhiều giáo viên kiểm định chất lượng đạt chuẩn cấu trúc trước khi lưu hành.
- 100% File word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường

Giáo án Toán 6 Cánh Diều soạn theo CV 5512.


- Đầy đủ chương trình giảng dạy cả năm 
Bản mới nhất năm học 2022- 2023 theo SGK toán 6 mới Cánh diều.
- Giáo án được soạn chi tiết theo mẫu chuẩn mới nhất năm này. Tài liệu đã được rất nhiều giáo viên kiểm định chất lượng đạt chuẩn cấu trúc trước khi lưu hành.
- 100% File word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường.

Giáo án Toán 6 Chân Trời Sáng Tạo soạn theo CV 5512.


Đầy đủ chương trình giảng dạy cả năm 
Bản mới nhất năm học 2022- 2023 theo SGK mới toán 6 Chân trời sáng tạo.
- Giáo án được soạn chi tiết theo mẫu chuẩn mới nhất năm này. Tài liệu đã được rất nhiều giáo viên kiểm định chất lượng đạt chuẩn cấu trúc trước khi lưu hành.
- 100% File word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường.
Giáo án Toán 6  Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống soạn theo CV 5512.


Đầy đủ chương trình giảng dạy cả năm 
Bản mới nhất năm học 2022- 2023 theo SGK mới toán 6 kết nối tri thức với cuộc sống.
- Giáo án được soạn chi tiết theo mẫu chuẩn mới nhất năm này. Tài liệu đã được rất nhiều giáo viên kiểm định chất lượng đạt chuẩn cấu trúc trước khi lưu hành.
- 100% File word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường

Hướng dẫn đăng ký khuyến mãi các bộ giáo án Toán CV 5512- file word

 Chúng tôi chỉ giao tài liệu trước khi thanh toán đối với khách hàng là giáo viên, dưới đây là thông tin báo giá khuyến mãi:

Có tất cả 13 bộ giáo án: 
Đầy đủ cả năm - Cập nhật chương trình mới nhất (năm học 2022- 2023) - 100% File word dành cho giáo viên.
 1. Giáo án Toán 12 soạn theo CV 5512
 2. Giáo án Toán 11 soạn theo CV 5512
 3. Giáo án Toán 10 Cánh Diều.
 4. Giáo án Toán 10 Chân trời sáng tạo.
 5. Giáo án Toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống.
 6. Giáo án Toán 9 soạn theo CV 5512.
 7. Giáo án Toán 8 soạn theo CV 5512.
 8. Giáo án Toán 7 Cánh Diều.
 9. Giáo án Toán 7 Chân trời sáng tạo.
 10. Giáo án Toán 7 Kết nối tri thức với cuộc sống.
 11. Giáo án Toán 6 Cánh Diều.
 12. Giáo án Toán 6 Chân trời sáng tạo.
 13. Giáo án Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống.
 • Giá mua tài liệu:
  • Mua lẻ mỗi bộ giáo án là: 399.000đ/1 bộ
  • Giảm 25% còn 299.000đ Khi mua từ 3 bộ trở lên

 Nhận tài liệu qua email lưu trữ vĩnh viễn.
 Tài liệu 100% file word, có thể sao chép, chỉnh sửa, biên soạn lại, in ấn…
Giao tài liệu qua email trước khi thanh toán( đối với khách hàng là giáo viên).
Hotline 1: (điện thoại/zalo): 096.79.79.369
Hotline 2:  (điện thoại/zalo): 096.58.29.559

Hướng dẫn:
 Hướng dẫn xem nội dung: nhấp chuột vào nút xem nội dung tương ứng với mỗi bộ tài liệu
 Hướng dẫn đăng ký mua: nhấp chuột vào nút đăng ký trong ô màu cam nhấp nháy, để điền thông tin đặt mua, chúng tôi sẽ liên lạc để xác nhận thông tin và gửi tài liệu qua email cho bạn.
    Hoặc liên hệ trực tiếp đến hotline: 096.79.279.369điện thoạizalo) để đặt mua.


© 2014 - 2022 - Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Trực Tuyến ADV Online.
website: tailieugiaoan.com, tailieugiaovien.com
- Chính sách bán hàng -
 Cam kết tài liệu file word chuẩn như mô tả và bản xem thử.
• Thanh toán chuyên khoản - giao tài liệu trước khi thanh toán.
 Bảo hành vĩnh viễn: Hỗ trợ gửi lại tài liệu bất kì lúc nào khách hàng yêu cầu