Tài liệu, giáo án, bài giảng, đề thi cho giáo viên

Giáo án, bài giảng, chuyên đề, đề thi THPT cho giáo viên

Xem đề thử THPT quốc gia 2024 chuẩn minh họa

Giáo án toán 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 soạn chuẩn theo CV 5512 và CT mới( Cánh Diều, Chân Trời Sáng Tạo, Kết Nối Tri Thức)


Giáo án Toán lớp 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 soạn theo CV 5512 của bộ GD

Lưu ý: Đã cập nhật Chương trình SGK mới: Cánh Diều, Chân Trời Sáng Tạo, Kết nối tri thức với cuộc sống các lớp 6, 7, 8,10, 11.

Giới thiệu tới thầy cô giáo THCS và THTP các bộ giáo án Toán 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 CV 5512 mới nhất năm học 2023- 2024.
Tài liệu được biên soạn dành riêng cho giáo viên để lên giáo án giảng dạy cho cả năm học:

  • Đầy đủ giáo án Toán 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 chương trình cả năm( học kỳ 1 và học kỳ 2)
  • Soạn chuẩn theo Cv 5512 và chương trình mới: Cánh Diều, Chân Trời Sáng Tạo, Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.
  • Biên soạn bởi các thầy cô giáo có chuyên môn có kinh nghiệm giảng dạy môn Toán nhiều năm và được kiểm duyệt chất lượng bởi kỹ trước khi lưu hành.
  • Giáo án 100% file word, có thể biên soạn lại, chỉnh sửa, sao chép, in ấn như một bẩn word thầy cô soạn bài bình thường...

Hướng dẫn xem nội dung từng bộ giáo án:
Nhấp chuột vào nút "xem nội dung" tương ứng với từng bộ giáo án theo lớp ở bên dưới để xem thông tin và nôi dung bản word của từng bộ
Nhấp chuột vào nút " đăng ký dùng" đề được hướng dẫn đăng ký sử dụng bộ tài liệu đó

giao-an-toan-lop-12-cv-5512

Giáo án Toán 12.

- Đầy đủ chương trình Toán lớp 12 (học kỳ 1 và học kỳ 2)
- Soạn chuẩn theo Công văn CV 5512 môn toán lớp 12.


giao-an-toan-11-canh-dieu

Giáo án Toán 11 Cánh Diều.

- Đầy đủ chương trình giảng dạy cả năm
Bản mới nhất năm học 2023- 2024 theo Toán 11 Cánh Diều chương trình mới.

giao-an-toan-11-chan-troi-sang-tao

Giáo án Toán 11 Chân Trời Sáng Tạo.

- Đầy đủ chương trình giảng dạy cả năm.
Bản mới nhất năm học 2023- 2024 theo chương trình mới toán 11 Chân Trời Sáng Tạo.

giao-an-toan-11-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song

Giáo án Toán 11 Kết Nối Tri Thức Với cuộc sống.

- Đầy đủ chương trình giảng dạy cả năm.
Bản mới nhất năm học 2023- 2024 theo chương trình mới Toán 11 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.


giao-an-toan-10-canh-dieu

Giáo án Toán 10 Cánh Diều.

- Đầy đủ chương trình giảng dạy cả năm
Bản mới nhất năm học 2023- 2024 theo Toán 10 Cánh Diều chương trình mới.

giao-an-toan-10-chan-troi-sang-tao

Giáo án Toán 10 Chân Trời Sáng Tạo.

- Đầy đủ chương trình giảng dạy cả năm.
Bản mới nhất năm học 2023- 2024 theo chương trình mới toán 10 Chân Trời Sáng Tạo.

giao-an-toan-10-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song

Giáo án Toán 10 Kết Nối Tri Thức Với cuộc sống.

- Đầy đủ chương trình giảng dạy cả năm.
Bản mới nhất năm học 2023- 2024 theo chương trình mới Toán 10 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.


giao-an-toan-9-cv-5512

Giáo án Toán 9.

- Đầy đủ chương trình Toán cả năm lớp 9( học kỳ 1 và học kỳ 2)
- Soạn chuẩn theo Công văn CV 5512 môn toán lớp 9.


giao-an-toan-8-canh-dieu

Giáo án Toán 8 Cánh Diều.

- Đầy đủ chương trình giảng dạy cả năm
Bản mới nhất năm học 2023- 2024 theo Toán 8 Cánh Diều chương trình mới.

giao-an-toan-8-chan-troi-sang-tao

Giáo án Toán 8 Chân Trời Sáng Tạo.

- Đầy đủ chương trình giảng dạy cả năm.
Bản mới nhất năm học 2023- 2024 theo chương trình mới toán 8 Chân Trời Sáng Tạo.

giao-an-toan-8-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song

Giáo án Toán 8 Kết Nối Tri Thức Với cuộc sống.

- Đầy đủ chương trình giảng dạy cả năm.
Bản mới nhất năm học 2023- 2024 theo chương trình mới Toán 8 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.


giao-an-toan-7-canh-dieu

Giáo án Toán 7 Cánh Diều.

- Đầy đủ chương trình giảng dạy cả năm
Bản mới nhất năm học 2023- 2024 theo chương trình mới toán 7 Cánh Diều.

giao-an-toan-7-chan-troi-sang-tao

Giáo án Toán 7 Chân Trời Sáng Tạo.

- Đầy đủ chương trình giảng dạy cả năm
Bản mới nhất năm học 2023- 2024 theo Toán 7 Chân Trời Sáng Tạo.

giao-an-toan-7-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song

Giáo án Toán 7 Kết Nối Tri Thức Với cuộc sống.

- Đầy đủ chương trình giảng dạy cả năm
Bản mới nhất năm học 2023- 2024 theo toán 7 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống chương trình mới.


giao-an-toan-6-canh-dieu

Giáo án Toán 6 Cánh Diều.

- Đầy đủ chương trình giảng dạy cả năm
Bản mới nhất năm học 2023- 2024 theo Toán 6 Cánh Diều chương trình mới.

giao-an-toan-6-chan-troi-sang-tao

Giáo án Toán 6 Chân Trời Sáng Tạo.

- Đầy đủ chương trình giảng dạy cả năm.
Bản mới nhất năm học 2023- 2024 theo chương trình mới toán 6 Chân Trời Sáng Tạo.

giao-an-toan-6-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song

Giáo án Toán 6 Kết Nối Tri Thức Với cuộc sống.

- Đầy đủ chương trình giảng dạy cả năm.
Bản mới nhất năm học 2023- 2024 theo chương trình mới Toán 6 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.


Hướng dẫn đăng ký khuyến mãi các bộ giáo án Toán CV 5512- file word

 Chúng tôi chỉ giao tài liệu trước khi thanh toán đối với khách hàng là giáo viên, dưới đây là thông tin báo giá khuyến mãi:

Có tất cả 17 bộ giáo án: 
Đầy đủ cả năm - Cập nhật chương trình mới nhất (năm học 2023- 2024) - 100% File word dành cho giáo viên.
1. Giáo án Toán 12 soạn theo CV 5512
------------
2. Giáo án Toán 11 Cánh Diều.
3. Giáo án Toán 11 Chân trời sáng tạo.
4. Giáo án Toán 11 Kết nối tri thức với cuộc sống.
------------
5. Giáo án Toán 10 Cánh Diều.
6. Giáo án Toán 10 Chân trời sáng tạo.
7. Giáo án Toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống.
------------
8. Giáo án Toán 9 soạn theo CV 5512.
------------
9. Giáo án Toán 8 Cánh Diều.
10. Giáo án Toán 8 Chân trời sáng tạo.
11. Giáo án Toán 8 Kết nối tri thức với cuộc sống.
------------
12. Giáo án Toán 7 Cánh Diều.
13. Giáo án Toán 7 Chân trời sáng tạo.
14. Giáo án Toán 7 Kết nối tri thức với cuộc sống.
------------
15. Giáo án Toán 6 Cánh Diều.
16. Giáo án Toán 6 Chân trời sáng tạo.
17. Giáo án Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống.
------------
  • Giá mua tài liệu:
    • Mua lẻ mỗi bộ giáo án là: 399.000đ/1 bộ
    • Giảm 25% còn 299.000đ/1 bộ Khi mua từ 3 bộ trở lên
%25C4%2591%25C4%2583ng%2Bk%25C3%25BD

 Nhận tài liệu qua email lưu trữ vĩnh viễn.
 Tài liệu 100% file word, có thể sao chép, chỉnh sửa, biên soạn lại, in ấn…
Giao tài liệu qua email trước khi thanh toán( đối với khách hàng là giáo viên).
Hotline 1: (điện thoại/zalo): 096.79.79.369
Hotline 2:  (điện thoại/zalo): 096.58.29.559

Hướng dẫn:
 Hướng dẫn xem nội dung: nhấp chuột vào nút xem nội dung tương ứng với mỗi bộ tài liệu
 Hướng dẫn đăng ký mua: nhấp chuột vào nút đăng ký trong ô màu cam nhấp nháy, để điền thông tin đặt mua, chúng tôi sẽ liên lạc để xác nhận thông tin và gửi tài liệu qua email cho bạn.
    Hoặc liên hệ trực tiếp đến hotline: 096.79.279.369điện thoạizalo) để đặt mua.


© 2014 - 2023 
website: tailieugiaoan.com, tailieugiaovien.com
- Chính sách bán hàng -
 Cam kết tài liệu file word chuẩn như mô tả và bản xem thử.
• Thanh toán chuyên khoản - giao tài liệu trước khi thanh toán.
 Bảo hành vĩnh viễn: Hỗ trợ gửi lại tài liệu bất kì lúc nào khách hàng yêu cầu