Tài liệu, giáo án, bài giảng, đề thi cho giáo viên

Giáo án, bài giảng, chuyên đề, đề thi THPT cho giáo viên

Xem đề thử THPT quốc gia 2024 chuẩn minh họa

Giáo án vật lý lớp 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 soạn theo CV 5512 và CT mới: Cánh Diều, Chân Trời Sáng Tạo, Kết Nối Tri ThứcGiáo án vật lý lớp 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 soạn theo CV 5512 - file word.

Lưu ý: Đã cập nhật Chương trình SGK mới: Cánh Diều, Chân Trời Sáng Tạo, Kết nối tri thức với cuộc sống các lớp 6, 7, 10.

Giới thiệu tới thầy cô giáo Vật lý THCS và THTP các bộ giáo án Vật lý CV 5512 lớp 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mới nhất năm học 2022- 2023( Soạn theo công văn 5512 - và chương trình SGK mới của năm nay Cánh Diều, Chân Trời Sáng Tạo, Kết Nối Tri Thức) 

Tài liệu được biên soạn dành riêng cho giáo viên để lên giáo án giảng dạy cho cả năm học:
  • Đầy đủ giáo án Vật lý 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 chương trình cả năm- bao gồm cả học kỳ 1 và học kỳ 2
  • Soạn theo Cv 5512 và SGK mới Cánh Diều, Chân Trời Sáng tạo, Kết Nối Tri Thức Với Cuốc Sống các lớp 6, 7, 10.
  • Biên soạn bởi các thầy cô giáo có chuyên môn có kinh nghiệm giảng dạy môn Vật lý nhiều năm và được kiểm duyệt chất lượng bởi kỹ trước khi lưu hành.
  • Giáo án 100% file word, có thể biên soạn lại, chỉnh sửa, sao chép, in ấn như một bẩn word thầy cô soạn bài bình thường... 
     
Hướng dẫn xem nội dung từng bộ giáo án:
Nhấp chuột vào nút "xem nội dung" tương ứng với từng bộ giáo án theo lớp ở bên dưới để xem thông tin và nôi dung bản word của từng bộ
Nhấp chuột vào nút " đăng ký dùng" đề được hướng dẫn đăng ký sử dụng bộ tài liệu đó

 Giáo án Vật lý 12 soạn theo CV 5512 Đầy đủ cả năm


- Đầy đủ chương trình vật lý cả năm( học kỳ 1 và học kỳ 2) lớp 12
- Soạn theo CV 5512 của bộ GD
- Số trang: 379 trang
- 100% File word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường


  Giáo án Vật lý 11 Cánh Diều CV 5512 đầy đủ cả năm


- Đầy đủ chương trình giảng dạy cả năm 
Bản mới nhất năm học 2023- 2024 theo SGK Vật lý 11 mới Cánh diều.
- Giáo án được soạn chi tiết theo mẫu chuẩn mới nhất năm này. Tài liệu đã được rất nhiều giáo viên kiểm định chất lượng đạt chuẩn cấu trúc trước khi lưu hành.
- 100% File word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường.


  
Giáo án Vật lý 11 Chân Trời Sáng Tạo CV 5512 đầy đủ cả năm


Đầy đủ chương trình giảng dạy cả năm 
Bản mới nhất năm học 2023- 2024 theo SGK Vật lý 11mới Chân trời sáng tạo.
- Giáo án được soạn chi tiết theo mẫu chuẩn mới nhất năm này. Tài liệu đã được rất nhiều giáo viên kiểm định chất lượng đạt chuẩn cấu trúc trước khi lưu hành.
- 100% File word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường.


  


Giáo án Vật lý 11 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống CV 5512 đầy đủ cả năm


- Kèm bài giảng PowerPoint
Đầy đủ chương trình giảng dạy cả năm 
Bản mới nhất năm học 2023- 2024 theo SGK Vật lý 11 mới kết nối tri thức với cuộc sống.
- Giáo án được soạn chi tiết theo mẫu chuẩn mới nhất năm này. Tài liệu đã được rất nhiều giáo viên kiểm định chất lượng đạt chuẩn cấu trúc trước khi lưu hành.
- 100% File word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường.
  .

  

Giáo án Vật lý 10 Cánh Diều CV 5512 đầy đủ cả năm


- Đầy đủ chương trình giảng dạy cả năm 
Bản mới nhất năm học 2022- 2023 theo SGK Vật lý 10 mới Cánh diều.
- Giáo án được soạn chi tiết theo mẫu chuẩn mới nhất năm này. Tài liệu đã được rất nhiều giáo viên kiểm định chất lượng đạt chuẩn cấu trúc trước khi lưu hành.
- 100% File word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường.


  


Giáo án Vật lý 10 Chân Trời Sáng Tạo CV 5512 đầy đủ cả năm


 Đầy đủ chương trình giảng dạy cả năm 
Bản mới nhất năm học 2023- 2024 theo SGK Vật lý 11mới Chân trời sáng tạo.
- Giáo án được soạn chi tiết theo mẫu chuẩn mới nhất năm này. Tài liệu đã được rất nhiều giáo viên kiểm định chất lượng đạt chuẩn cấu trúc trước khi lưu hành.
- 100% File word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường.


  
Giáo án Vật lý 10 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống CV 5512 đầy đủ cả năm


Đầy đủ chương trình giảng dạy cả năm 
Bản mới nhất năm học 2022- 2023 theo SGK Vật lý 10 mới kết nối tri thức với cuộc sống.
- Giáo án được soạn chi tiết theo mẫu chuẩn mới nhất năm này. Tài liệu đã được rất nhiều giáo viên kiểm định chất lượng đạt chuẩn cấu trúc trước khi lưu hành.
- 100% File word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường.
  .


  


Giáo án Vật lý 9 soạn theo CV 5512 đầy đủ cả năm


- Đầy đủ chương trình Vật lý cả năm lớp 9( học kỳ 1 và học kỳ 2)
- Soạn chuẩn theo Công văn CV 5512 môn Vật lý lớp 9.
- Được rất nhiều giáo viên kiểm định chất lượng đạt chuẩn cấu trúc trước khi lưu hành.
- 100% File word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường


  
Giáo án Vật lý 8 soạn theo CV 5512 đầy đủ cả năm


- Đầy đủ chương trình vật lý cả năm lớp 8( học kỳ 1 và học kỳ 2)
- Soạn theo CV 5512 của bộ GD
- Số trang: 215 trang
- 100% File word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường
  .

  
Giáo án Vật lý 7 SGK mới Cánh Diều soạn theo CV 5512


- Đầy đủ chương trình giảng dạy cả năm 
Bản mới nhất năm học 2022- 2023 theo SGK Vật lý 7 mới Cánh diều.
- Giáo án được soạn chi tiết theo mẫu chuẩn mới nhất năm này. Tài liệu đã được rất nhiều giáo viên kiểm định chất lượng đạt chuẩn cấu trúc trước khi lưu hành.
- 100% File word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường.


  Giáo án Vật lý 7 mới Chân Trời Sáng Tạo soạn theo CV 5512.


Đầy đủ chương trình giảng dạy cả năm 
Bản mới nhất năm học 2022- 2023 theo SGK mới Vật lý 7 Chân trời sáng tạo.
- Giáo án được soạn chi tiết theo mẫu chuẩn mới nhất năm này. Tài liệu đã được rất nhiều giáo viên kiểm định chất lượng đạt chuẩn cấu trúc trước khi lưu hành.
- 100% File word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường.


  


Giáo án Vật lý 7 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống soạn theo CV 5512.


Đầy đủ chương trình giảng dạy cả năm 
Bản mới nhất năm học 2022- 2023 theo SGK mới Vật lý 7 kết nối tri thức với cuộc sống.
- Giáo án được soạn chi tiết theo mẫu chuẩn mới nhất năm này. Tài liệu đã được rất nhiều giáo viên kiểm định chất lượng đạt chuẩn cấu trúc trước khi lưu hành.
- 100% File word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường


  
Giáo án Vật lý 6 Cánh Diều soạn theo CV 5512.


- Đầy đủ chương trình giảng dạy cả năm 
Bản mới nhất năm học 2022- 2023 theo SGK Vật lý 6 mới Cánh diều.
- Giáo án được soạn chi tiết theo mẫu chuẩn mới nhất năm này. Tài liệu đã được rất nhiều giáo viên kiểm định chất lượng đạt chuẩn cấu trúc trước khi lưu hành.
- 100% File word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường.
  .

  
Giáo án Vật lý 6 Chân Trời Sáng Tạo soạn theo CV 5512.


Đầy đủ chương trình giảng dạy cả năm 
Bản mới nhất năm học 2022- 2023 theo SGK mới Vật lý 6 Chân trời sáng tạo.
- Giáo án được soạn chi tiết theo mẫu chuẩn mới nhất năm này. Tài liệu đã được rất nhiều giáo viên kiểm định chất lượng đạt chuẩn cấu trúc trước khi lưu hành.
- 100% File word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường.


  Giáo án Vật lý 6  Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống soạn theo CV 5512.


Đầy đủ chương trình giảng dạy cả năm 
Bản mới nhất năm học 2022- 2023 theo SGK mới Vật lý 6 kết nối tri thức với cuộc sống.
- Giáo án được soạn chi tiết theo mẫu chuẩn mới nhất năm này. Tài liệu đã được rất nhiều giáo viên kiểm định chất lượng đạt chuẩn cấu trúc trước khi lưu hành.
- 100% File word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường

Hướng dẫn đăng ký khuyến mãi các bộ giáo án Vật lý

 Chúng tôi chỉ giao tài liệu trước khi thanh toán đối với khách hàng là giáo viên, dưới đây là thông tin báo giá khuyến mãi:

Có tất cả 13 bộ giáo án vật lý tương ứng với từng lớp: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (file word dành cho giáo viên)
  • Giá bán lẻ 1 bộ: 399.000đ/1 bộ
  • Đăng ký từ 3 bộ trở lên: Giảm hơn 25% nếu đăng ký từ 3 bộ trở lên còn 299.000đ/ 1 bộ 

 Nhận tài liệu qua email lưu trữ vĩnh viễn.
 Tài liệu 100% file word, có thể sao chép, chỉnh sửa, biên soạn lại, in ấn…
Giao tài liệu qua email trước khi thanh toán( đối với khách hàng là giáo viên).
Hotline (điện thoại/zalo): 096.58.29.559

Hướng dẫn:
 Hướng dẫn xem nội dung: nhấp chuột vào nút xem nội dung tương ứng với mỗi bộ tài liệu
 Hướng dẫn đăng ký mua: nhấp chuột vào nút đăng ký trong ô màu cam nhấp nháy, để điền thông tin đặt mua, chúng tôi sẽ liên lạc để xác nhận thông tin và gửi tài liệu qua email cho bạn.
    Hoặc liên hệ trực tiếp đến hotline: 096.58.29.559điện thoạizalo) để đặt mua.


© 2014 - 2022 - Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Trực Tuyến ADV Online.
website: tailieugiaoan.com, tailieugiaovien.com
- Chính sách bán hàng -
 Cam kết tài liệu file word chuẩn như mô tả và bản xem thử.
• Thanh toán chuyên khoản - giao tài liệu trước khi thanh toán.
 Bảo hành vĩnh viễn: Hỗ trợ gửi lại tài liệu bất kì lúc nào khách hàng yêu cầu