Tài liệu, giáo án, bài giảng, đề thi cho giáo viên

Giáo án, bài giảng, chuyên đề, đề thi THPT cho giáo viên

Xem chuyên đề dạy thêm toán 9,10, 11, 12 SGK mới- form 2025

Chuyên đề toán file word: Đầy đủ chương trình dùng cho dạy thêm, dạy hè và giảng dạy trên lớpGửi tới thầy cô giáo các chuyên đề toán fie word được biên soạn riêng cho giáo viên để lên giáo án giảng dạy cho cả năm học của các lớp 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 và luyện thi THPT, luyên thi vào 10, dạy thêm dạy hè... Mới nhất Năm học 2023- 2024

Đặc biêt! Đã cập nhật chuyên đề Toán 10 và lớp 11 theo SGK mới: Cánh Diều, Chân Trời Sáng Tạo, Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.
     Những bộ tài liệu này đều được biên soạn bởi các thầy cô giáo có chuyên môn có kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm và tác giả của những đầu sách uy tín
     Tài liệu 100% file word, có thể biên soạn lại, chỉnh sửa, sao chép, in ấn như một bản word thầy cô soạn bài bình thường... 
     
Hướng dẫn xem nội dung từng bộ tài liệu:
Nhấp chuột vào nút "xem nội dung" tương ứng với từng bộ tài liệu ở bên dưới để xem thông tin và nội dung bản word của từng bộ
Nhấp chuột vào nút " đăng ký dùng" đề được hướng dẫn đăng ký sử dụng bộ tài liệu đó

  


Chuyên đề toán 12 đầy đủ - dùng cho giáo viên giảng dạy và luyện thi THPT quốc gia- file word  


- Chuyên đề giảng dạy cả năm học bao gồm: Dạy thêm, dày hè giảng dạy trên lớp và luyện thi THPT quốc gia

- Gồm 2500 trang file word.
- Đầy đủ chương trình giảng dạy lớp toán 12 và mở rộng, chuyên sâu theo hướng luyện thi THPT quốc gia.
- Lý thuyết trọng tâm đơn giản hóa những kiến thức phức tạp giúp giáo viên truyền tải đến học sinh một cách nhanh chóng, dễ ghi nhớ. 
- Bài tập tự luyện: Các bài tập tự luyện chia thành 4 cấp độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao lời giải chi tiết.

Chuyên đề toán 11 SGK mới cánh Diều- File word


- Chuyên đề giảng dạy cả năm học bao gồm: Dạy thêm, dày hè giảng dạy trên lớp chính khóa lớp 11 Cánh Diều.

- 1498 trang File Word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường
- Đầy đủ chương trình giảng dạy cả năm, bám sát theo chương trình SGK mới Cánh diều.
Tài liệu được chia thành từng chuyên đề cụ thể bám sát chương trình học trên lớp.
Mỗi chuyên đề bao gồm: tóm tắt lý thuyết, bài tập theo dạng có ví dụ cụ thể, bài tập luyện tập cho học sinh gồm tự luận, trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết.

Chuyên đề toán 11 SGK mới Chân Trời Sáng Tạo - File word


- Chuyên đề giảng dạy cả năm học bao gồm: Dạy thêm, dày hè giảng dạy trên lớp chính khóa lớp 11 Chân Trời Sáng Tạo.

- 1538 trang File Word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường
- Đầy đủ chương trình giảng dạy cả năm, bám sát theo chương trình SGK mới Chân trời sáng tạo.
Tài liệu được chia thành từng chuyên đề cụ thể bám sát chương trình học trên lớp.
Mỗi chuyên đề bao gồm: tóm tắt lý thuyết, bài tập theo dạng có ví dụ cụ thể, bài tập luyện tập cho học sinh gồm tự luận, trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết.

Chuyên đê toán 11 SGK mới Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống - File word


- Chuyên đề giảng dạy cả năm học bao gồm: Dạy thêm, dày hè giảng dạy trên lớp chính khóa lớp 11 Kết Nối Tri Thức.

- 1512 trang File Word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường
- Đầy đủ chương trình giảng dạy cả năm, bám sát theo chương trình SGK mới kết nối tri thức với cuộc sống.
Tài liệu được chia thành từng chuyên đề cụ thể bám sát chương trình học trên lớp.
Mỗi chuyên đề bao gồm: tóm tắt lý thuyết, bài tập theo dạng có ví dụ cụ thể, bài tập luyện tập cho học sinh gồm tự luận, trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết.
  .

Chuyên đề toán 10 SGK mới cánh Diều- File word


- Chuyên đề giảng dạy cả năm học bao gồm: Dạy thêm, dày hè giảng dạy trên lớp chính khóa lớp 10.

- 1679 trang File Word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường
- Đầy đủ chương trình giảng dạy cả năm, bám sát theo chương trình SGK mới Cánh diều.
Tài liệu được chia thành từng chuyên đề cụ thể bám sát chương trình học trên lớp.
Mỗi chuyên đề bao gồm: tóm tắt lý thuyết, bài tập theo dạng có ví dụ cụ thể, bài tập luyện tập cho học sinh gồm tự luận, trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết.


Chuyên đề toán 10 SGK mới Chân Trời Sáng Tạo - File word


- Chuyên đề giảng dạy cả năm học bao gồm: Dạy thêm, dày hè giảng dạy trên lớp chính khóa lớp 9 và luyện thi vào 10

- 1683 trang File Word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường
- Đầy đủ chương trình giảng dạy cả năm, bám sát theo chương trình SGK mới Chân trời sáng tạo.
Tài liệu được chia thành từng chuyên đề cụ thể bám sát chương trình học trên lớp.
Mỗi chuyên đề bao gồm: tóm tắt lý thuyết, bài tập theo dạng có ví dụ cụ thể, bài tập luyện tập cho học sinh gồm tự luận, trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết.


Chuyên đê toán 10 SGK mới Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống - File word


- Chuyên đề giảng dạy cả năm học bao gồm: Dạy thêm, dày hè giảng dạy trên lớp chính khóa lớp 10.

- 1700 trang File Word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường
- Đầy đủ chương trình giảng dạy cả năm, bám sát theo chương trình SGK mới kết nối tri thức với cuộc sống.
Tài liệu được chia thành từng chuyên đề cụ thể bám sát chương trình học trên lớp.
Mỗi chuyên đề bao gồm: tóm tắt lý thuyết, bài tập theo dạng có ví dụ cụ thể, bài tập luyện tập cho học sinh gồm tự luận, trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết.
  .Chuyên đề toán 9 đầy đủ- dùng cho giáo viên giảng dạy trên lớp, luyện thi vào 10 - File word


- Chuyên đề giảng dạy cả năm học bao gồm: Dạy thêm, dày hè giảng dạy trên lớp chính khóa lớp 9 và luyện thi vào 10

- 764 trang file word
- Đầy đủ chương trình toán 9 hệ thống trình bày theo trình tự kiến thức trong SGK, và mở rộng theo định hướng luyên thi vào 10.
- Kiến thức lí thuyết được trình bày chi tiết, kết hợp với sơ đồ hệ thống hóa kiến thức – sâu chuỗi kiến thức liên quan từ đó truyền tải đến học sinh những kiến thức trọng tâm,
- Bài tập được phân dạng rất chi tiết, thành các bài toán, kiểu câu hỏi thường gặp với phương pháp, hướng dẫn giải chi tiết kèm theo các ví dụ minh họa. Các bài tập tự luyện theo thứ tự từ dễ đến khó chia thành 4 cấp độ nhận nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao. 
 - Kèm các bài kiểm tra 15 phút, 45 phút, học kỳ bám sát chương trình học lớp 9
Chuyên đê toán 8 đầy đủ chương trình - File word


- Chuyên đề giảng dạy cả năm học bao gồm: Dạy thêm, dày hè giảng dạy trên lớp chính khóa lớp 8.

-  676 trang file word
-  Đầy đủ chương trình toán 8 hệ thống kiến thức trình bày theo trình tự kiến thức SGK giúp giáo viên dễ theo giõi và vận dụng trong giảng dạy.
- Hệ thống lý thuyết sâu chuỗi đi đến nhận mạnh những kiến thức quạn trong
- Bài tập phân loại rât chi tiết theo dạng bại, kiểu câu... minh họa trên các bài tập mẫu trình bày giải chi tiết đưa ra phương pháp giải. Bài tập tự luyện phân dạng từ dễ đến khó phân chia thành 4 cấp độ vận dụng.
 - Kèm các bài kiểm tra 15 phút, 45 phút, học kỳ bám sát chương trình học lớp 8
  .Chuyên đề toán 7 đầy đủ chương trình- file word


- Chuyên đề giảng dạy cả năm học bao gồm: Dạy thêm, dày hè giảng dạy trên lớp chính khóa lớp 7

620 trang file word
- Hệ thống kiến thức đầy đủ chương trình toán 7, trình bày theo trình tự sách giáo khoa giúp giáo viên có thể ứng dụng ngày trên chương trình giảng dạy của mình
- Lý thuyết sâu chuỗi, đơn giản hóa, nhấn mạnh các kiên thức trọng tâm
- Bài tập chia thành nhiều dạng, phân loại theo mức độ đưa ra lời giải chi tiết và phương pháp giải mẹo giải nhanh...
 - bộ chuyên đề này còn kèm bài kiểm tra 15 phút, 45 phút, học kỳ bám sát chương trình học toán 7 để giúp giáo viên có thể sử dụng trực tiếp trên lớp để ôn luyện cho học sinh.
Chuyên đề toán 6 đầy đủ chương trình- file word


- Chuyên đề giảng dạy cả năm học bao gồm: Dạy thêm, dày hè giảng dạy trên lớp chính khóa lớp 6.

-  679 trang file word
-  Đầy đủ chương trình toán lớp 6 trình bày theo trịnh tự như SGK
- Lý thuyết được tổng quát một cách có hệ thông, logic đi từ phần này sang phần khác tạo nên sự liên kết, dễ ghi nhớ
- Bài tập được phân loại theo từ dễ đến khó, với 4 mức độ khó tăng dần. Diễn giải từ những ví dụ minh họa đưa ra phương pháp giải lời giải chi tiết tiếp đến là hệ thống bài tập tự luyện ưng dụng từ kiến thức ở bài tập mẫu...
- Kèm các bài kiểm tra 15p, 45p, học kỳ theo chương trình giảng dạy toán 6. Giúp giáo viên sử dụng để ôn tập củng cố kiến thức đã học cho học sinh


Đăng ký khuyến mãi bộ chuyên đề toán

(mới nhất và được nhiều thầy cô quan tâm nhất)

   Các bộ tài liệu trên đều 100% file word có thể biên soạn lại, sao chép, chỉnh sửa như một bản word bình thường. 
Mỗi bộ đều đầy đủ chương trình của các khối được biên soạn riêng cho giáo viên để lên giáo án giảng dạy cho cả năm học, luyện thi, dạy thêm, dạy hè.
Dưới đây là bảng báo giá chi tiết và thông tin khuyến mãi các bộ chuyên đề:


--------


 Nhận tài liệu qua email lưu trữ vĩnh viễn.
 Tài liệu 100% file word, có thể sao chép, chỉnh sửa, biên soạn lại, in ấn…
Giao tài liệu qua email trước khi thanh toán( đối với khách hàng là giáo viên).
Hotline 1 (điện thoại/zalo): 096.79.79.369
Hotline 2 (điện thoại/zalo): 096.58.29.559

Hướng dẫn:
 Hướng dẫn xem nội dung: nhấp chuột vào nút xem nội dung tương ứng với mỗi bộ tài liệu
 Hương đăng ký mua: nhấp chuột vào nút đăng ký trong ô màu cam nhấp nháy, để điền thông tin đặt mua, chúng tôi sẽ liên lạc để xác nhận thông tin và gửi tài liệu qua email cho bạn.
    Hoặc liên hệ trực tiếp đến hotline: 096.79.79.369điện thoạizalo)/ 096.58.29.559điện thoạizalo)/   để đặt mua.


website: tailieugiaoan.com, tailieugiaovien.com
- Chính sách -
 Cam kết tài liệu file word chuẩn như mô tả và bản xem thử.
• giao tài liệu trước cho giáo viên.
 Bảo hành vĩnh viễn: Hỗ trợ gửi lại tài liệu bất kì lúc nào khách hàng yêu cầu