Tài liệu, giáo án, bài giảng, đề thi cho giáo viên

Giáo án, bài giảng, chuyên đề, đề thi THPT cho giáo viên

Xem chuyên đề dạy thêm toán 9,10, 11, 12 SGK mới- form 2025

Giáo án sinh học CV 5512 lớp 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ( Đã cập nhật Cánh Diều, Chân Trời Sáng Tạo, Kết Nối Tri Thức)Giáo án Sinh học lớp 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 soạn theo CV 5512 và SGK mới - file word.

Lưu ý: Đã cập nhật Chương trình SGK sinh học mới: Cánh Diều, Chân Trời Sáng Tạo, Kết nối tri thức với cuộc sống các lớp 6, 7, 10.

   Giới thiệu tới thầy cô giáo các bộ giáo án Sinh học  lớp 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mới nhất năm học 2022- 2023( Soạn theo công văn 5512 và SGK mới) 

Tài liệu được biên soạn dành riêng cho giáo viên Sinh học để lên giáo án giảng dạy cho cả năm học:
  • Đầy đủ giáo án Sinh học 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 gồm kỳ 1 và kỳ 2 đầy đủ chương trình, dùng cho cả năm học.
  • Soạn theo Cv 5512SGK mới: Cánh Diều, Chân Trời Sáng tạo, Kết Nối Tri Thức Với Cuốc Sống các lớp 6, 7, 10.
  • Biên soạn bởi các thầy cô giáo có chuyên môn có kinh nghiệm giảng dạy môn Sinh học nhiều năm và được kiểm duyệt chất lượng bởi kỹ trước khi lưu hành.
  • Giáo án 100% file word, có thể biên soạn lại, chỉnh sửa, sao chép, in ấn như một bẩn word thầy cô soạn bài bình thường... 
     
Hướng dẫn xem nội dung từng bộ giáo án:
Nhấp chuột vào nút "xem nội dung" tương ứng với từng bộ giáo án theo lớp ở bên dưới để xem thông tin và nôi dung bản word của từng bộ
Nhấp chuột vào nút " đăng ký dùng" đề được hướng dẫn đăng ký sử dụng bộ tài liệu đó

 
Giáo án Sinh học 12 soạn theo CV 5512 


Đầy đủ chương trình Sinh học lớp 12
- Bản mới nhất năm học 2022- 2023 biên soạn chuẩn theo CV 5512
- Được rất nhiều giáo viên kiểm định chất lượng đạt chuẩn cấu trúc trước khi lưu hành.
- 100% File word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường


 
Giáo án Sinh học 11 soạn theo CV 5512


Đầy đủ chương trình Sinh học lớp 11
- Bản mới nhất năm học 2022- 2023 biên soạn chuẩn theo CV 5512
- Được rất nhiều giáo viên kiểm định chất lượng đạt chuẩn cấu trúc trước khi lưu hành.
- 100% File word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường.


  
Giáo án Sinh học 10 Cánh Diều- SGK mới.


- Đầy đủ chương trình giảng dạy cả năm 
Bản mới nhất năm học 2022- 2023 theo SGK mới Sinh học 10 Cánh Diều.
- Giáo án được soạn chi tiết theo mẫu chuẩn mới nhất năm này. Tài liệu đã được rất nhiều giáo viên kiểm định chất lượng đạt chuẩn cấu trúc trước khi lưu hành.
- 100% File word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường.


  


Giáo án Sinh học 10 Chân Trời Sáng tạo- SGK mới.


- Đầy đủ chương trình giảng dạy cả năm 
Bản mới nhất năm học 2022- 2023 theo SGK mới Sinh học 10 Chân trời sáng tạo.
- Giáo án được soạn chi tiết theo mẫu chuẩn mới nhất năm này. Tài liệu đã được rất nhiều giáo viên kiểm định chất lượng đạt chuẩn cấu trúc trước khi lưu hành.
- 100% File word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường.


  
Giáo án Sinh học 10 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống- SGK mới.


- Đầy đủ chương trình giảng dạy cả năm 
Bản mới nhất năm học 2022- 2023 theo SGK Vật lý 10 mới kết nối tri thức với cuộc sống.
- Giáo án được soạn chi tiết theo mẫu chuẩn mới nhất năm này. Tài liệu đã được rất nhiều giáo viên kiểm định chất lượng đạt chuẩn cấu trúc trước khi lưu hành.
- 100% File word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường.
  .

  


Giáo án Sinh học 9 soạn theo CV 5512.


Đầy đủ chương trình Sinh học lớp 9
- Bản mới nhất năm học 2022- 2023 biên soạn chuẩn theo CV 5512
- Được rất nhiều giáo viên kiểm định chất lượng đạt chuẩn cấu trúc trước khi lưu hành.
- 100% File word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường


  


Giáo án Sinh học 8 soạn theo CV 5512


Đầy đủ chương trình Sinh học lớp 8
- Bản mới nhất năm học 2022- 2023 biên soạn chuẩn theo CV 5512
- Được rất nhiều giáo viên kiểm định chất lượng đạt chuẩn cấu trúc trước khi lưu hành.
- 100% File word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường
  .

  


Giáo án Sinh học 7 Cánh Diều- SGK mới.


- Đầy đủ chương trình giảng dạy cả năm 
Bản mới nhất năm học 2022- 2023 theo SGK mới Sinh học 7 Cánh Diều.
- Giáo án được soạn chi tiết theo mẫu chuẩn mới nhất năm này. Tài liệu đã được rất nhiều giáo viên kiểm định chất lượng đạt chuẩn cấu trúc trước khi lưu hành.
- 100% File word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường.


  


Giáo án Sinh học 7 Chân Trời Sáng Tạo- SGK mới.


- Đầy đủ chương trình giảng dạy cả năm 
Bản mới nhất năm học 2022- 2023 theo SGK mới: Sinh học 7 Chân Trời Sáng Tạo.
- Giáo án được soạn chi tiết theo mẫu chuẩn mới nhất năm này. Tài liệu đã được rất nhiều giáo viên kiểm định chất lượng đạt chuẩn cấu trúc trước khi lưu hành.
- 100% File word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường.


  
Giáo án Sinh học 7 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống- SGK mới.


- Đầy đủ chương trình giảng dạy cả năm 
Bản mới nhất năm học 2022- 2023 theo SGK mới Sinh học 7 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.
- Giáo án được soạn chi tiết theo mẫu chuẩn mới nhất năm này. Tài liệu đã được rất nhiều giáo viên kiểm định chất lượng đạt chuẩn cấu trúc trước khi lưu hành.
- 100% File word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường


  
Giáo án Sinh học 6 Cánh Diều- SGK mới.


- Đầy đủ chương trình giảng dạy cả năm 
Bản mới nhất năm học 2022- 2023 theo SGK Sinh học 6 mới Cánh Diều.
- Giáo án được soạn chi tiết theo mẫu chuẩn mới nhất năm này. Tài liệu đã được rất nhiều giáo viên kiểm định chất lượng đạt chuẩn cấu trúc trước khi lưu hành.
- 100% File word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường.
  .

  


Giáo án Sinh học 6 Chân Trời Sáng Tạo- SGK mới.


- Đầy đủ chương trình giảng dạy cả năm 
Bản mới nhất năm học 2022- 2023 theo SGK mới Sinh học 6 Chân trời sáng tạo.
- Giáo án được soạn chi tiết theo mẫu chuẩn mới nhất năm này. Tài liệu đã được rất nhiều giáo viên kiểm định chất lượng đạt chuẩn cấu trúc trước khi lưu hành.
- 100% File word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường.


  


Giáo án Sinh học 6 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống- SGK mới.


- Đầy đủ chương trình giảng dạy cả năm 
Bản mới nhất năm học 2022- 2023 theo SGK mới Sinh học 6 kết nối tri thức với cuộc sống.
- Giáo án được soạn chi tiết theo mẫu chuẩn mới nhất năm này. Tài liệu đã được rất nhiều giáo viên kiểm định chất lượng đạt chuẩn cấu trúc trước khi lưu hành.
- 100% File word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường


Hướng dẫn đăng ký mua các bộ giáo án Sinh học 2022- 2023

 Chúng tôi chỉ giao tài liệu trước khi thanh toán đối với khách hàng là giáo viên, dưới đây là thông tin báo giá khuyến mãi:

Có tất cả 13 bộ giáo án sinh học mới nhất năm học 2022- 2023, tương ứng với từng lớp: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (file word dành cho giáo viên)
  • Giá Mua lẻ 1 bộ: 399.000đ/1 bộ
Đặc biệt khi mua combo theo từng khối thầy cô sẽ được ưu đãi rất lớn- tiết kiệm được nhiều chi phí, cụ thể như được nêu ở dưới đây:
  • Đăng ký mua combo THPT: ( gồm các giáo án lớp 10, 11, 12) sẽ được ưu đãi giảm giá còn 299.000đ/ 1 bộ tổng thanh toán cả 3 bộ là 897.000đ
  • Đăng ký mua combo THCS: ( gồm 4 bộ giáo án lớp 6, 7, 8, 9) sẽ được ưu đãi giảm giá còn 299.000đ/ 1 bộ tổng thanh toán cả 4 bộ là 1.196.000đ

 Nhận tài liệu qua email lưu trữ vĩnh viễn.
 Tài liệu 100% file word, có thể sao chép, chỉnh sửa, biên soạn lại, in ấn…
Giao tài liệu qua email trước khi thanh toán( đối với khách hàng là giáo viên).
Hotline 1 (điện thoại/zalo): 096.79.79.369
Hotline 2 (điện thoại/zalo): 096.58.29.559

Hướng dẫn:
 Hướng dẫn xem nội dung: nhấp chuột vào nút xem nội dung tương ứng với mỗi bộ tài liệu
 Hướng dẫn đăng ký mua: nhấp chuột vào nút đăng ký trong ô màu cam nhấp nháy, để điền thông tin đặt mua, chúng tôi sẽ liên lạc để xác nhận thông tin và gửi tài liệu qua email cho bạn.
    Hoặc liên hệ trực tiếp đến hotline: 096.79.79.369điện thoạizalo) /096.58.29.559điện thoạizalođể đặt mua.


© 2014 - 2022 - Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Trực Tuyến ADV Online. hotline: 096.79.79.369.
website: tailieugiaoan.com, tailieugiaovien.com
- Chính sách bán hàng -
 Cam kết tài liệu file word chuẩn như mô tả và bản xem thử.
• Thanh toán chuyên khoản - giao tài liệu trước khi thanh toán.
 Bảo hành vĩnh viễn: Hỗ trợ gửi lại tài liệu bất kì lúc nào khách hàng yêu cầu