Tài liệu, giáo án, bài giảng, đề thi cho giáo viên

Giáo án, bài giảng, chuyên đề, đề thi THPT cho giáo viên

Xem đề thử THPT quốc gia 2024 chuẩn minh họa

Giáo án lịch sử 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12- CV 5512 và theo CT mới Cánh Diều, Chân Trời Sáng Tạo, Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.Giáo án Lịch sử lớp 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 soạn theo CV 5512 và SGK mới Cánh Diều, Chân Trời Sáng Tạo, Kết Nối Tri Thức Với Cuộc sống.


   Giới thiệu tới thầy cô các bộ giáo án Lịch sử 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mới nhất năm học 2022- 2023 bao gồm các bộ giáo án theo SGK mới Cánh Diều, Chân Trời Sáng Tạo, Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống cúa các lớp 6, 7, 10 và giáo án lịch sử các lớp 8, 9, 11, 12 theo CV 5512 được sử dụng trong năm học này.

Tài liệu được biên soạn dành riêng cho giáo viên lịch sử để lên giáo án giảng dạy cho cả năm học:
  • Đầy đủ giáo án Lịch sử 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 gồm kỳ 1 và kỳ 2 chương trình đầy đủ chương trình dùng cho cả năm học.
  • Giáo án được trình bày chi tiết theo từng bài từng tiết học lịch sử đúng chuẩn theo yêu cầu.
  • Soạn theo CV 5512 và SGK mới: Cánh Diều Chân Trời Sáng Tạo, Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống
  • Biên soạn bởi các thầy cô giáo có chuyên môn có kinh nghiệm giảng dạy môn Lịch sử nhiều năm và được kiểm duyệt chất lượng bởi kỹ trước khi lưu hành.
  • Giáo án 100% file word, có thể biên soạn lại, chỉnh sửa, sao chép, in ấn như một bẩn word thầy cô soạn bài bình thường... 
     
Hướng dẫn xem nội dung từng bộ giáo án:
Nhấp chuột vào nút "xem nội dung" tương ứng với từng bộ giáo án theo lớp ở bên dưới để xem thông tin và nôi dung bản word của từng bộ
Nhấp chuột vào nút " đăng ký dùng" đề được hướng dẫn đăng ký sử dụng bộ tài liệu đó

 


Giáo án Lịch sử 12 soạn theo CV 5512 của bộ GD( file word)


Đầy đủ chương trình Lịch sử lớp 12
- Bản mới nhất năm học 2022- 2023 biên soạn chuẩn theo CV 5512
- Được rất nhiều giáo viên kiểm định chất lượng đạt chuẩn cấu trúc trước khi lưu hành.
- 100% File word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường


 


Giáo án Lịch sử 11 soạn theo CV 5512 của bộ GD( file word)


Đầy đủ chương trình Lịch sử lớp 11
- Bản mới nhất năm học 2022- 2023 biên soạn chuẩn theo CV 5512
- Được rất nhiều giáo viên kiểm định chất lượng đạt chuẩn cấu trúc trước khi lưu hành.
- 100% File word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường.


  


Giáo án Lịch sử 10 Cánh Diều.


Đầy đủ chương trình Lịch sử lớp 10
- Bản mới nhất năm học 2022- 2023, biên soạn chuẩn theo chương trình SGK mới lịch sử 6 Cánh Diều.
- Được rất nhiều giáo viên kiểm định chất lượng đạt chuẩn cấu trúc trước khi lưu hành.
- 100% File word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường


  


Giáo án Lịch sử 10 Chân Trời Sáng Tạo.


Đầy đủ chương trình Lịch sử lớp 10.
- Bản mới nhất năm học 2022- 2023, biên soạn chuẩn theo chương trình SGK mới lịch sử 10 Chân Trời Sáng Tạo.
- Được rất nhiều giáo viên kiểm định chất lượng đạt chuẩn cấu trúc trước khi lưu hành.
- 100% File word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường


  


Giáo án Lịch sử 10 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.


Đầy đủ chương trình Lịch sử lớp 10
- Bản mới nhất năm học 2022- 2023, biên soạn chuẩn theo chương trình SGK mới lịch sử 10 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.
- Được rất nhiều giáo viên kiểm định chất lượng đạt chuẩn cấu trúc trước khi lưu hành.
- 100% File word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường
  .

  


Giáo án Lịch sử 9 soạn theo CV 5512 của bộ GD( file word)


Đầy đủ chương trình Lịch sử lớp 9
- Bản mới nhất năm học 2022- 2023 biên soạn chuẩn theo CV 5512
- Được rất nhiều giáo viên kiểm định chất lượng đạt chuẩn cấu trúc trước khi lưu hành.
- 100% File word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường


  


Giáo án Lịch sử 8 soạn theo CV 5512 của bộ GD( file word)


Đầy đủ chương trình Lịch sử lớp 8
- Bản mới nhất năm học 2022- 2023 biên soạn chuẩn theo CV 5512
- Được rất nhiều giáo viên kiểm định chất lượng đạt chuẩn cấu trúc trước khi lưu hành.
- 100% File word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường
  .

  
Giáo án Lịch sử 7 Cánh Diều- Tặng kèm bài giảng PowerPoint.


Đầy đủ chương trình Lịch sử lớp 7
- Bản mới nhất năm học 2022- 2023, biên soạn chuẩn theo chương trình SGK mới lịch sử 7 Cánh Diều.
- Được rất nhiều giáo viên kiểm định chất lượng đạt chuẩn cấu trúc trước khi lưu hành.
- 100% File word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường


  
Giáo án Lịch sử 7 Chân Trời Sáng Tạo- Tặng kèm bài giảng PowerPoint.


Đầy đủ chương trình Lịch sử lớp 7
- Bản mới nhất năm học 2022- 2023, biên soạn chuẩn theo chương trình SGK mới lịch sử 7 Chân Trời Sáng Tạo.
- Được rất nhiều giáo viên kiểm định chất lượng đạt chuẩn cấu trúc trước khi lưu hành.
- 100% File word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường


  


Giáo án Lịch sử 7 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống- Tặng kèm bài giảng PowerPoint.


Đầy đủ chương trình Lịch sử lớp 7
- Bản mới nhất năm học 2022- 2023, biên soạn chuẩn theo chương trình SGK mới lịch sử 7 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.
- Được rất nhiều giáo viên kiểm định chất lượng đạt chuẩn cấu trúc trước khi lưu hành.
- 100% File word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường
  .

  
Giáo án Lịch sử 6 Cánh Diều- Tặng kèm bài giảng PowerPoint.


Đầy đủ chương trình Lịch sử lớp 6
- Bản mới nhất năm học 2022- 2023 biên soạn chuẩn theo chương trình SGK mới lịch sử 6 Cánh Diều.
- Được rất nhiều giáo viên kiểm định chất lượng đạt chuẩn cấu trúc trước khi lưu hành.
- 100% File word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường


  
Giáo án Lịch sử 6 Chân Trời Sáng Tạo- Tặng kèm bài giảng PowerPoint.


Đầy đủ chương trình Lịch sử lớp 6
- Bản mới nhất năm học 2022- 2023 biên soạn chuẩn theo chương trình SGK mới lịch sử 6 Chân Trời Sáng Tạo
- Được rất nhiều giáo viên kiểm định chất lượng đạt chuẩn cấu trúc trước khi lưu hành.
- 100% File word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường


  
Giáo án Lịch sử 6 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống- Tặng kèm bài giảng PowerPoint.


Đầy đủ chương trình Lịch sử lớp 6
- Bản mới nhất năm học 2022- 2023, biên soạn chuẩn theo chương trình SGK mới lịch sử 6 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.
- Được rất nhiều giáo viên kiểm định chất lượng đạt chuẩn cấu trúc trước khi lưu hành.
- 100% File word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường

Hướng dẫn đăng ký mua các bộ giáo án Lịch sử

 Chúng tôi chỉ giao tài liệu trước khi thanh toán đối với khách hàng là giáo viên, dưới đây là thông tin báo giá khuyến mãi:

Có tất cả 13 bộ giáo án tương ứng với từng lớp: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (file word dành cho giáo viên)
  • Giá Mua lẻ 1 bộ: 299.000đ/1 bộ
Đặc biệt khi mua combo theo từng khối thầy cô sẽ được ưu đãi rất lớn- tiết kiệm được nhiều chi phí, cụ thể như được nêu ở dưới đây:
  • Đăng ký mua combo THPT: ( gồm các giáo án lớp 10, 11, 12) sẽ được ưu đãi giảm giá còn 199.000đ/ 1 bộ tổng thanh toán cả 3 bộ là 597.000đ
  • Đăng ký mua combo THCS: ( gồm 4 bộ giáo án lớp 6, 7, 8, 9) sẽ được ưu đãi giảm giá còn 199.000đ/ 1 bộ tổng thanh toán cả 4 bộ là 796.000đ

 Nhận tài liệu qua email lưu trữ vĩnh viễn.
 Tài liệu 100% file word, có thể sao chép, chỉnh sửa, biên soạn lại, in ấn…
Giao tài liệu qua email trước khi thanh toán( đối với khách hàng là giáo viên).
Hotline 1 (điện thoại/zalo): 096.79.79.369
Hotline 2 (điện thoại/zalo): 096.58.29.559

Hướng dẫn:
 Hướng dẫn xem nội dung: nhấp chuột vào nút xem nội dung tương ứng với mỗi bộ tài liệu
 Hướng dẫn đăng ký mua: nhấp chuột vào nút đăng ký trong ô màu cam nhấp nháy, để điền thông tin đặt mua, chúng tôi sẽ liên lạc để xác nhận thông tin và gửi tài liệu qua email cho bạn.
    Hoặc liên hệ trực tiếp đến hotline: 096.79.79.369điện thoạizalo) / 096.58.29.559điện thoạizalođể đặt mua.


© 2014 - 2022 - Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Trực Tuyến ADV Online. hotline: 096.79.79.369.
website: tailieugiaoan.com, tailieugiaovien.com
- Chính sách bán hàng -
 Cam kết tài liệu file word chuẩn như mô tả và bản xem thử.
• Thanh toán chuyên khoản - giao tài liệu trước khi thanh toán.
 Bảo hành vĩnh viễn: Hỗ trợ gửi lại tài liệu bất kì lúc nào khách hàng yêu cầu