Tài liệu giảng dạy file word cho giáo viên

Tài liệu file word cho giáo viên

đề thi thử THPT quốc gia 2023

Tải miễn phí: Đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn toán trường Chuyên đại học Sư Phạm Hà Nội


Tải miễn phí: Đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn toán trường chuyên DH Sư Phạm Hà Nội:
Đề thi thử 2019 THPT Chuyên ĐH SPHN - Hà Nội - Lần 1 – 2019 ( file word + ma trận + lời giải chi tiết)


Giới thiệu bộ đề thi thử thpt quốc gia 2019 các trường môn toán (file word)
Giới thiệu bộ đề 2019 môn toán các trường


     Để phục vụ nhu cầu tài liệu file word cho giáo viên giảng dạy và ôn luyện cho học sinh, chúng tôi đang phát hành bộ đề thi thử THPT quốc gia 2019 số lượng cập nhật liên tục đền hết 30/6/2019:

·         Đề thi thử mới nhất từ các trường chuyên, không chuyên, sở giáo dục trên cả nước (Chuyên Vinh, chuyên ĐHSP HN, chuyên Quốc Học Huế, Sở GD HN....lần 2,3,4)
·         Tất cả các đề đều 100% file word, 100% có lời giải chính xác, 100% có ma trận chi tiết.
·         Số lượng: 100-150 đề mới nhất (cập nhật theo chương trình thi của các trường đến tháng 7/2019)

Nhấp chuột vào đây đề xem nội dung bộ tài liệu ➤➤