Tài liệu giảng dạy file word cho giáo viên

Tài liệu file word cho giáo viên

Giáo án toán 10- 11-12 theo chương trình giảm tải của bộ GD năm học 2020- 2021 (file word)

Bộ chuyên đề vật lý đầy đủ 3 khối 10, 11, 12 mới nhất năm 2020 file word


Giới thiệu bộ tài liệu: Chuyên đề Vật Lý đầy đủ 3 khối: 10, 11, 12 - file word


   Đây là 3 bộ chuyển đề hay đươc nhiều thầy cô đánh giá cao và sử dụng nhiều nhất. 
   Tài liệu mới nhất năm 2020 dành cho lên giáo an dạy thêm dạy hè, và chuẩn bị chương trình giảng dạy cho cả năm học mới môn vật lý

- Mời thầy cô xem thửu một số trang của tài liệu ở dưới đây (
lưu ý: nội dung sưu tầm, chỉ mang tính chất tham khảo, dùng cho giáo viên có chuyên môn đọc và nghiên cứu)
Xem nội dung tài liệu