Tài liệu giảng dạy file word cho giáo viên

Tài liệu file word cho giáo viên

Giáo án toán 10- 11-12 theo chương trình giảm tải của bộ GD năm học 2020- 2021 (file word)

Chuyên đề dạy thêm tiếng anh theo chương trình thí điểm lớp 10 - 11 -12 năm học mới 2020 -2021 (file word)


Giới thiệu bộ tài liệu: Chuyên đề dạy thêm tiếng anh theo chương trình thí điểm lớp 10 - 11 -12 năm học mới 2020-2021 - (file word)


Gửi tới thầy cô 3 bộ chuyên đề dạy thêm tiếng anh theo chương trình thí điềm năm học mới  2020- 2021 đầy đủ chương trình từng khối ( 10, 11, 12), File word dùng cho giáo viên dạy thêm dạy hè, và sử dụng để lên giáo án giảng dạy cho cả năm học mới sắp tới:

Đầy đủ 3 lớp 10, 11, 12 chương trình thí điểm năm 2021file word cho giáo viên
  • Đầy đủ chương trình giảng dạy theo từng khối: 10, 11, 12 theo chương trình thí điểm( hơn 2200 trang file word)
  • Chia theo từng chương từng bài có từ vựng, ngữ pháp, bài tập vận dụng cơ bản và mở rộng nâng cao có đáp án và lời giải chi tiết.
  • Được chia thành 2 bản:
    • Bản 1 có đáp án lời giải chi tiết để giáo viên tra cứu chữa bài cho học sinh
    • Bản 2 là bản không có đáp án lời giải dùng để in cho học sinh làm bài và tra cứu
     Tài liệu gôm hơn 2200 trang file word, theo chương trình thí điểm, do nhóm giáo viên ĐH sư phạm biên soạn riêng cho giáo viên: lên giáo án giảng dạy năm 2020 - 2021, để dạy thêm dạy hè,...
Xem nội dung tài liệu