Tài liệu, giáo án, bài giảng, đề thi cho giáo viên

Giáo án, bài giảng, chuyên đề, đề thi THPT cho giáo viên

Xem chuyên đề dạy thêm toán 9,10, 11, 12 SGK mới- form 2025

Đề thi thử THPT quốc gia 2023 mới nhất
Để phục vụ nhu cầu tài liệu file word cho giáo viên giảng dạy và ôn luyện cho học sinh, chúng tôi đang phát hành các bộ đề thi thử THPT quốc gia 2023 toán- vật lý- hóa học- sinh học- tiếng anh- Ngữ văn- lịch sử- địa lý- giáo dục công dân; gồm hơn 2000 đề mới nhất cập nhật liên tục đến hết ngày thi chính thức 2023.

Nguồn tài liệu uy tín.
- Đề thi thử mới nhất từ các trường chuyên và sở GD trên cả nước.
- Đề biên soạn từ các thầy cô giáo nổi tiếng có kinh nghiệm giảng dạy và luyện thi THPT trong nhiều năm
- Kèm theo các chuyên đề luyện thi và tài liệu file word mới nhất

Cập nhật mới nhất - liên tục đến hết năm học 2022- 2023.
- Tài liệu được cập nhật theo chương trình thi của các trường, biên soạn theo thay đổi của bộ GD đảm bảo phù hợp với quá trình giảng dạy và luyện thi của giáo viên.
Hình thưc cập nhật: cập nhật liên tục qua email cho thầy cô đến hết năm học, kịp thời và tiện dụng ( thời gian cập nhật đến ngày thi chính thức thpt quốc gia 2023)

Tất cả các đề thi đều 100% file word - lời giải chi tiết.
- Tài liệu 100% file word chuẩn giúp thầy cô dễ dàng biên soạn chỉnh sửa, in ấn như một bản word bình thường
100% có lời giải chi tiết, tiết kiệm thời gian soạn thảo và làm việc mà hiệu quả giảng dạy vẫn cao hơn.

✍ Hướng dẫn xem nội dung bộ đề thi theo từng môn: Nhấp chuột vào tiêu để của từng bộ tài liệu tương ứng với từng môn bên dưới để xem thông tin và nội dung bản word của từng bộ đề thi 2023.
  
3 bộ đề | Lời giải chi tiết | file word.

- Nguồn từ Trường chuyên và sở GD trên cả nước
- Nguồn từ các tác giá các thầy cô giáo có chuyên môn, nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và luyện thi THPT quốc gia môn toán.
- 100% file word- có ma trận - Lời giải chi tiết


  
2 bộ đề | Lời giải chi tiết | file word.

- Nguồn từ Trường chuyên và sở GD trên cả nước
- Nguồn từ các tác giá các thầy cô giáo có chuyên môn, nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và luyện thi THPT quốc gia môn Vật lý.
- 100% file word- có ma trận - Lời giải chi tiết  
2 bộ đề | Lời giải chi tiết | file word.

- Nguồn từ Trường chuyên và sở GD trên cả nước
- Nguồn từ các tác giá các thầy cô giáo có chuyên môn, nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và luyện thi THPT quốc gia môn Hóa học.
- 100% file word- có ma trận - Lời giải chi tiết
  
2 bộ đề | Lời giải chi tiết | file word.

- Nguồn từ Trường chuyên và sở GD trên cả nước
- Nguồn từ các tác giá các thầy cô giáo có chuyên môn, nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và luyện thi THPT quốc gia môn Sinh học.
- 100% file word- có ma trận - Lời giải chi tiết  
3 bộ đề | Lời giải chi tiết | file word.

- Nguồn từ Trường chuyên và sở GD trên cả nước
- Nguồn từ các tác giá các thầy cô giáo có chuyên môn, nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và luyện thi THPT quốc gia môn Tiếng anh.
- 100% file word- có ma trận - Lời giải chi tiết  
1 bộ đề | Lời giải chi tiết | file word.

- Nguồn từ Trường chuyên và sở GD trên cả nước
- Nguồn từ các tác giá các thầy cô giáo có chuyên môn, nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và luyện thi THPT quốc gia môn Ngữ văn.
- 100% file word- có ma trận - Lời giải chi tiết  
1 bộ đề | Lời giải chi tiết | file word.

- Nguồn từ Trường chuyên và sở GD trên cả nước
- Nguồn từ các tác giá các thầy cô giáo có chuyên môn, nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và luyện thi THPT quốc gia môn Lịch sử.
- 100% file word- có ma trận - Lời giải chi tiết  
1 bộ đề | Lời giải chi tiết | file word.

- Nguồn từ Trường chuyên và sở GD trên cả nước
- Nguồn từ các tác giá các thầy cô giáo có chuyên môn, nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và luyện thi THPT quốc gia môn Địa lý.
- 100% file word- có ma trận - Lời giải chi tiết  
1 bộ đề | Lời giải chi tiết | file word.

- Nguồn từ Trường chuyên và sở GD trên cả nước
- Nguồn từ các tác giá các thầy cô giáo có chuyên môn, nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và luyện thi THPT quốc gia môn GDCD.
- 100% file word- có ma trận - Lời giải chi tiết


website:tailieugiaoan.com, tailieugiaovien.com
- Chính sách -
Cam kết tài liệu file word chuẩn như mô tả và bản xem thử.
 Giao tài liệu trước cho giáo viên.
Bảo hành vĩnh viễn: Hỗ trợ gửi lại tài liệu bất kì lúc nào khách hàng yêu cầu.