Tài liệu giảng dạy file word cho giáo viên

Tài liệu file word cho giáo viên

Giáo án toán 10- 11-12 theo chương trình giảm tải của bộ GD năm học 2020- 2021 (file word)

Bộ chuyên đề môn toán Đầy đủ 3 khối 10, 11, 12 tác giả: Đặng Việt Đông


Bộ chuyên đề môn toán 3 khối 10- 11- 12 tác giả: Đặng Việt Đông - file word

    Giới thiệu về bộ tài liệu: 
    Bộ chuyên đề 3 khối 10, 11, 12 được biên soạn bởi giáo viên nổi tiếng Đặng Việt Đông. Bộ tài liệu đầy đủ kiến thức, lý thuyết, ví dụ và bài tập trọng tâm. Gói tài liệu thật sự hữu ích cho các giáo viên bộ môn Toán dùng để biên soạn bài giảng, đề thi. 

Gói tài liệu bao gồm:
+ Bộ chuyên đề, bài tập Toán giáo viên Đặng Việt Đông 2018
+ Bộ chuyên đề, bài tập Toán giáo viên Đặng Việt Đông 2019.

Mời thầy cô xem thử một số trang tài liệu ở dưới đây: lưu ý: nội dung sưu tầm, chỉ mang tính chất tham khảo, dùng cho giáo viên có chuyên môn đọc và nghiên cứu)
Xem nội dung tài liệu