Tài liệu, giáo án, bài giảng, đề thi cho giáo viên

Giáo án, bài giảng, chuyên đề, đề thi THPT cho giáo viên

Xem đề thử THPT quốc gia 2024 chuẩn minh họa

Bộ chuyên đề, bài tập trắc nghiệm Toán tổng hợp lớp 10, 11, 11 - file word


Bộ chuyên đề, bài tập trắc nghiệm Toán tổng hợp lớp 10, 11, 11 - file word
    Giới thiệu về bộ tài liệu: 
    Gói tài liệu Chuyên đề bài tập trắc nghiệm tổng hợp 10, 11, 12 môn Toán gồm hàng ngàn các chuyên đề, bài giảng, bài tập trắc nghiệm của cả 3 khối 10, 11, 12 mới nhất, đủ các dạng, các mức độ khác nhau. Tất cả đều là file word có thể biên tập chỉnh sửa cập nhật liên tục.

Gói tài liệu này bao gồm:

- Chuyên đề, bài tập trắc nghiệm tổng hợp Toán 10 file word.

- Chuyên đề, bài tập trắc nghiệm tổng hợp Toán 11 file word.

- Chuyên đề, bài tập trắc nghiệm tổng hợp Toán 12 file word.
Xem nội dung tài liệu