Tài liệu giảng dạy file word cho giáo viên

Tài liệu file word cho giáo viên

đề thi thử THPT quốc gia 2023

Chuyên đề môn toán lớp 12 bản đặc biệt mới nhất 2019 - tg: Đặng Viêt Đông


Chuyên đề môn toán lớp 12 bản đặc biệt mới nhất 2019 - tg: Đặng Viêt Đông (file word)
      Bộ chuyên đề mới nhất do giáo viên Toán nổi tiếng Đặng Việt Đông biên soạn.
 Phạm vi kiến thức: Full Lớp 12

Cấu trúc cuốn tài liệu :
+ HÀM SỐ
+ HÌNH HỌC TỌA ĐỘ OXYZ
+ KHỐI ĐA DIỆN
+ MŨ VÀ LÔ GA RÍT
+ TÍCH PHÂN & ỨNG DỤNG
+ NÓN TRỤ CẦU
+ SỐ PHỨC

Bài tập tổng hợp đa dạng và phong phú:
 Các bài tập và ví dụ minh họa đầy đủ các dạng từ cơ bản – vận dụng – vận dụng cao, nhưng chủ yếu vẫn phân bổ nhiều ở mức vận dụng, vận dụng cao.
Kiến thức lớp 12 được trình bày chi tiết, tỉ mỉ về các dạng bài và ví dụ minh họa

    Mời thầy cô xem thử một số trang tài liệu ở dưới đây: lưu ý: nội dung sưu tầm, chỉ mang tính chất tham khảo, dùng cho giáo viên có chuyên môn đọc và nghiên cứu)

Xem nội dung tài liệu