Tài liệu, giáo án, bài giảng, đề thi cho giáo viên

Giáo án, bài giảng, chuyên đề, đề thi THPT cho giáo viên

Xem chuyên đề dạy thêm toán 9,10, 11, 12 SGK mới- form 2025

đề thi thử THPT quốc gia Sinh học tinh giản- bám sát theo cấu trúc mới 2020 của bộ GD


Giới thiệu bộ tài liệu: đề thi thử THPT quốc gia Sinh học tinh giản- bám sát theo cấu trúc mới 2020 của bộ GD


Ngày 7/5/2020, Bộ GD-ĐT công bố đề minh họa tinh giản của kỳ thi THPT quốc gia năm 2020.
Ngay khi có thay đổi này, đội ngũ giáo viên môn sinh của chúng tôi đã gấp rút soạn thảo bộ 40 đề thi thử tinh giản chuẩn cấu trúc mới nhất năm 2020 để kịp thời đáp ứng nhu cầu sử dụng tài liệu của thầy cô
Bộ đề hoàn toàn chuẩn tinh giản bám sát đề minh họa mới nhất năm 2020 của bộ GD, mời thầy cô xem thông tin và nội dung của bộ đề ở dưới đây:
Đề thi thư THPT quốc gia năm 2020 sinh học chuẩn cấu trúc

Gồm 40 đề chuẩn cấu trúc tinh giản như mô tả trên hình kèm ma trận và lời giải chi tiết ( bám sát cấu trúc đề minh họa lần 2 của bộ GD ra ngày 7/5/2020)

Tài liệu 100% file word, thầy cô có thể dùng để biên soạn lại, sao chép, chỉnh sửa, in ấn… như một bản word bình thường. 
Bộ đề hoàn toàn chuẩn cấu trúc tinh giản bám sát đề minh họa mới nhất của bộ GD, mời thầy cô xem thử nôi dung ở dưới đây
Xem nội dung tài liệu