Tài liệu, giáo án, bài giảng, đề thi cho giáo viên

Giáo án, bài giảng, chuyên đề, đề thi THPT cho giáo viên

Xem chuyên đề dạy thêm toán 12 SGK mới- form 2025

Đề thi thư THPT quốc gia hóa học chuẩn cấu trúc tinh giản- bám sát đề minh họa của bộ GD


Giới thiệu: 40 đề thi thử THPT quốc gia hóa học tinh giản- bám sát đề minh họa 2020 của bộ GD - file word lời giải chi tiết


Gửi tới thầy cô bộ đề thi thử THPT quốc gia năm 2020 môn hóa học chuẩn cấu trúc tinh giản - bám sát đề minh họa của bộ GD ( vừa ra ngày 7/5/2020). Mời thầy cô xem thông tin và nội dung của đề thi ở dưới đây.

Gồm 40 đề chuẩn cấu trúc tinh giản như mô tả trên hình kèm ma trận và lời giải chi tiết ( bám sát đề minh họa lần 2 của bộ GD ra ngày 7/5/2020)

Tài liệu 100% file word, thầy cô có thể dùng để biên soạn lại, sao chép, chỉnh sửa, in ấn… như một bản word bình thường. 
Bộ đề hoàn toàn chuẩn cấu trúc tinh giản bám sát đề minh họa mới nhất của bộ GD, mời thầy cô xem thử nôi dung ở dưới đây
Xem nội dung tài liệu