Tài liệu, giáo án, bài giảng, đề thi cho giáo viên

Giáo án, bài giảng, chuyên đề, đề thi THPT cho giáo viên

Xem đề thử THPT quốc gia 2024 chuẩn minh họa

Đề thi thử THPT quốc gia tiếng anh chuẩn cấu trúc tinh giản- bám sát đề minh họa của bộ GD (file word)


Giới thiệu: bộ đề thi thử THPT quốc gia Tiếng anh tinh giản- bám sát đề minh họa 2020 của bộ GD - file word lời giải chi tiết.


Như thầy cô đã biết, ngày 7/5/2020 bộ GD đưa ra cấu trúc mới tinh giản lần 2, và đề minh họa mới nhất năm 2020.
Sự thay đổi làm cho việc soạn đề và giáo án của giáo viên gặp khó khăn. Vì vậy đội ngũ thầy cô ( làm nội dung) của chúng tôi đã nhanh chóng biên soạn bộ đề mới đảm bảo:
  • 100% chuẩn cấu trúc tinh giản - bám sát đề minh họa lần 2 ra ngày 7/5/2020
  • 100% file word kèm ma trận và lời giải chi tiết để thầy cô có thể biên soạn và chỉnh sửa

Bộ tài liệu này chỉ cung cấp cho giáo viên, gia sư luyện thi THPT không bán cho học sinh!
Mời thầy cô xem nội dung chi tiết ở dưới đây.

- Gồm 40 đề chuẩn cấu trúc tinh giản lần 2 ( cấu trúc mới nhất của bộ GD ra ngày 7/5/2020) như mô tả trên hình kèm ma trận và lời giải chi tiết

Tài liệu 100% file word, thầy cô có thể dùng để biên soạn lại, sao chép, chỉnh sửa, in ấn… như một bản word bình thường. 
Bộ đề hoàn toàn chuẩn cấu trúc tinh giản bám sát đề minh họa mới nhất của bộ GD, mời thầy cô xem thử nôi dung ở dưới đây
Xem nội dung tài liệu