Tài liệu giảng dạy file word cho giáo viên

Tài liệu file word cho giáo viên

đề thi thử THPT quốc gia 2023

Đề thi thử THPT quốc gia vật lý chuẩn cấu trúc tinh giản- bám sát đề minh họa của bộ GD (file word)


Giới thiệu: 40 đề thi thử THPT quốc gia vật lý tinh giản- bám sát đề minh họa 2020 của bộ GD - file word lời giải chi tiết


Ngày 7/5/2020 bộ GD công bộ đề minh Vật lý lần 2, là đề minh họa mới nhất năm 2020, theo cấu trúc tinh giản.
Vì vậy, đội ngũ giáo viên vật lý với nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và luyện thi đã gấp rút soạn ra bộ 40 đề vật lý chuẩn cấu trúc tinh giản bám sát đề minh họa mới này, 100% file word đề kịp thời đáp ứng nhu cầu luyện thi của thầy cô giáo.

- Gồm 40 đề chuẩn cấu trúc tinh giản mới nhất (Bám sát đề minh họa lần 2 ra ngày 7/5/2020 của bộ GD) như mô tả trên hình kèm ma trận và lời giải chi tiết
- Tài liệu được chúng tôi phát hàng độc quyển, chỉ cung cấp cho giáo viên và gia sư luyện thi ( không bán cho học sinh)

Tài liệu 100% file word, thầy cô có thể dùng để biên soạn lại, sao chép, chỉnh sửa, in ấn… như một bản word bình thường. 
Bộ đề hoàn toàn chuẩn cấu trúc tinh giản bám sát đề minh họa mới nhất của bộ GD, mời thầy cô xem thử nôi dung ở dưới đây
Xem nội dung tài liệu