Tài liệu, giáo án, bài giảng, đề thi cho giáo viên

Giáo án, bài giảng, chuyên đề, đề thi THPT cho giáo viên

Xem đề thử THPT quốc gia 2024 chuẩn minh họa

Đề thi thử thpt quốc gia 2021 nguồn từ trường chuyên và các sở GD trên cả nước- có lời giải chi tiết- file wordĐề thi thử THPT quốc gia 2021 các môn: Toán, vật lý, hóa học, sinh học, Tiếng anh, Ngữ văn, Địa lý, GDCD nguồn từ trường chuyên và sở GD trên cả nước- có lời giài chi tiêt- file word


Thầy cô thân mến: Với mong muốn giúp thầy cô giảm đi khối lượng và áp lực công việc đồng thời nâng cao hiệu quả dạy học. Chúng tôi xin giới thiệu tới thầy cô những bộ đề thi thử THPT quốc gia 2021 đầy đủ các môn toán, lý, hóa, sinh, anh, văn, sử, địa, GDCD có lời giải chi tiết- file word dành cho giáo viên, cập nhật mới nhất liên tục đến ngày thi chính thức( tháng 6 năm 2021)

Tài liệu được biên soạn dành riêng cho giáo viên để lên giáo án giảng dạy cho cả năm học:
 • Đề thi thử 2021 mới nhất từ các trường chuyên và không chuyên trên cả nước: chuyên Đại học Vinh, chuyên Đại Học Sư Phạm Hà Nội, chuyên Hà Tĩnh...
 • Ưu điểm: Các đề bám sát theo chương trình giảng dạy và luyện thi cho cả năm học, thầy cô có bộ đề này càng sớm thì càng hữu ích, sử dụng được ngay trong quá trình giảng dạy và luyện thi cho học sinh từ giờ đến cuối năm.
 • Nguồn từ các trường chuyên, các sở GD được các thầy cô giáo có chuyên môn có kinh nghiệm giảng dạy và luyện thị giải chi tiết và biện soạn thành file word.
 • Đè thi 100% file word, có thể biên soạn lại, chỉnh sửa, sao chép, in ấn như một bẩn word thầy cô soạn bài bình thường... 
     
Hướng dẫn xem nội dung từng bộ đề thi theo môn:
Nhấp chuột vào nút "xem nội dung" tương ứng với từng bộ đề thi thử 2021 ở bên dưới để xem thông tin và nôi dung bản word của từng bộ
Nhấp chuột vào nút " đăng ký dùng" đề được hướng dẫn đăng ký sử dụng bộ tài liệu đó

 

100 đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn toán nguồn tử trường chuyên và sở GD


- Số lượng 100 đề
- 100% file word- lời giải chi tiết- dành cho giáo viên
- Tặng kèm 412 đề thi thử THPT quốc gia 2019- 2020

- Khi sử dụng bộ đề này, thầy cô sẽ được cập nhất đề mới nhất đến hết năm học ( tháng 6/2021) nguồn từ các trường chuyên và sở GD trên cả nước
- Tài liệu được biên soạn file word chuẩn đẹp, lời giải chi tiết chuẩn xác, được giải và biên soạn word bởi các giáo viên chuyên toán.

 

100 đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn vật lý nguồn tử trường chuyên và sở GD


- Số lượng 100 đề
- 100% file word- lời giải chi tiết- dành cho giáo viên
- Tặng kèm: 400 đề thi thử THPT quốc gia vật lý 2019- 2020

- Khi sử dụng bộ đề này, thầy cô sẽ được cập nhất đề mới nhất đến hết năm học ( tháng 6/2021) nguồn từ các trường chuyên và sở GD trên cả nước
- Tài liệu được biên soạn file word chuẩn đẹp, lời giải chi tiết chuẩn xác, được giải và biên soạn word bởi các giáo viên chuyên giảng dạy và luyện thi môn Vật lý.

  100 đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn hóa học nguồn tử trường chuyên và sở GD


- Số lượng 100 đề
- 100% file word- lời giải chi tiết- dành cho giáo viên
- Tặng kèm: 440 đề thi thử THPT quốc gia hóa học 2019- 2020

- Khi sử dụng bộ đề này, thầy cô sẽ được cập nhất đề mới nhất đến hết năm học ( tháng 6/2021) nguồn từ các trường chuyên và sở GD trên cả nước
- Tài liệu được biên soạn file word chuẩn đẹp, lời giải chi tiết chuẩn xác, được giải và biên soạn word bởi các giáo viên chuyên giảng dạy và luyện thi môn hóa học.

  


80 đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn sinh học nguồn tử trường chuyên và sở GD


- Số lượng 80 đề
- 100% file word- lời giải chi tiết- dành cho giáo viên
- Tặng kèm: 252 đề thi thử THPT quốc gia sinh học 2019- 2020

- Khi sử dụng bộ đề này, thầy cô sẽ được cập nhất đề mới nhất đến hết năm học ( tháng 6/2021) nguồn từ các trường chuyên và sở GD trên cả nước
- Tài liệu được biên soạn file word chuẩn đẹp, lời giải chi tiết chuẩn xác, được giải và biên soạn word bởi các giáo viên chuyên giảng dạy và luyện thi môn sinh học.

  80 đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn tiếng anh nguồn tử trường chuyên và sở GD


- Số lượng 80 đề
- 100% file word- lời giải chi tiết- dành cho giáo viên
- Tặng kèm: 341 đề thi thử THPT quốc gia Tiếng anh 2019- 2020

- Khi sử dụng bộ đề này, thầy cô sẽ được cập nhất đề mới nhất đến hết năm học ( tháng 6/2021) nguồn từ các trường chuyên và sở GD trên cả nước
- Tài liệu được biên soạn file word chuẩn đẹp, lời giải chi tiết chuẩn xác, được giải và biên soạn word bởi các giáo viên chuyên giảng dạy và luyện thi môn Tiếng anh.
 .

  
60 đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn ngữ văn nguồn tử trường chuyên và sở GD


- Số lượng 60 đề
- 100% file word- lời giải chi tiết- dành cho giáo viên
- Tặng kèm: 271 đề thi thử THPT quốc gia Ngữ văn 2019- 2020

- Khi sử dụng bộ đề này, thầy cô sẽ được cập nhất đề mới nhất đến hết năm học ( tháng 6/2021) nguồn từ các trường chuyên và sở GD trên cả nước
- Tài liệu được biên soạn file word chuẩn đẹp, lời giải chi tiết chuẩn xác, được giải và biên soạn word bởi các giáo viên chuyên giảng dạy và luyện thi môn Ngữ văn.

  


60 đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Lịch sử nguồn tử trường chuyên và sở GD


- Số lượng 60 đề
- 100% file word- lời giải chi tiết- dành cho giáo viên
- Tặng kèm: 145 đề thi thử THPT quốc gia Lịch sử 2019- 2020

- Khi sử dụng bộ đề này, thầy cô sẽ được cập nhất đề mới nhất đến hết năm học ( tháng 6/2021) nguồn từ các trường chuyên và sở GD trên cả nước
- Tài liệu được biên soạn file word chuẩn đẹp, lời giải chi tiết chuẩn xác, được giải và biên soạn word bởi các giáo viên chuyên giảng dạy và luyện thi môn lịch sử.

 


60 đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Địa lý nguồn tử trường chuyên và sở GD


- Số lượng 60 đề
- 100% file word- lời giải chi tiết- dành cho giáo viên
- Tặng kèm: 138 đề thi thử THPT quốc gia Địa lý 2019- 2020

- Khi sử dụng bộ đề này, thầy cô sẽ được cập nhất đề mới nhất đến hết năm học ( tháng 6/2021) nguồn từ các trường chuyên và sở GD trên cả nước
- Tài liệu được biên soạn file word chuẩn đẹp, lời giải chi tiết chuẩn xác, được giải và biên soạn word bởi các giáo viên chuyên giảng dạy và luyện thi môn Ngữ văn.
 60 đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn GDCD nguồn tử trường chuyên và sở GD


- Số lượng 60 đề
- 100% file word- lời giải chi tiết- dành cho giáo viên
- Tặng kèm: 125 đề thi thử THPT quốc gia GDCD 2019- 2020

- Khi sử dụng bộ đề này, thầy cô sẽ được cập nhất đề mới nhất đến hết năm học ( tháng 6/2021) nguồn từ các trường chuyên và sở GD trên cả nước
- Tài liệu được biên soạn file word chuẩn đẹp, lời giải chi tiết chuẩn xác, được giải và biên soạn word bởi các giáo viên chuyên giảng dạy và luyện thi môn giáo dục công dân.

Hướng dẫn đăng ký khuyến mãi các bộ đề thi thử THPT quốc gia 2021 các môn - file word lời giải chi tiết


Các bộ đề thi đều đảm bảo đáp ứng tuyệt đối nhu cầu của thầy cô:
 • Nguồn tài liệu uy tín, từ các trường chuyên và sở GD trên cả nước, được giải và biên soạn lại bởi các thầy cô giáo có kinh nghiệm giảng dạy và luyện thi THPT quốc gia.
 • Nguồn tài liệu cập nhật mới nhất theo chương trình giảng dạy và luyện thi THPT quốc gia đến hết năm
 • 100% lời giải chi tiết, 100% file word có thể biên soạn lại, sao chép, chỉnh sửa như một bản word bình thường, 
 Chúng tôi chỉ giao tài liệu trước khi thanh toán đối với khách hàng là giáo viên.

Có tất cả 9 bộ đề tương ứng với 9 môn: Toán, lý, hóa, sinh, anh, văn, sử, địa, GDCD, dưới đây là thông tin chi tiết báo giá từng bộ và chương trình khuyến mãi:
 • Giá bán lẻ 1 bộ đề các môn toán, lý, hóa, sinh, anh là 599.000đ/1 bộ
 • Giá bán lẻ 1 bộ đề các môn văn, sử, địa, GDCD là 499.000đ/1 bộ
 • Giảm thêm 10% nếu mua từ 3 bộ trở lên
 • Giảm thêm 30% nếu đăng ký cả 9 môn 
 • Quà tặng khuyến mãi đi kèm khi mua các bộ đề trên là: 
  • Tặng bộ đề thi thử THPT quốc gia 2020 tương ứng với mỗi môn (chọn lọc từ các trường, các tác giả, trung tâm luyện thi uy tín- file word, lời giải chi tiết)
  • Tặng 200k để tải các tài liệu khác trên website tailieugiaoan.com

 Nhận tài liệu qua email lưu trữ vĩnh viễn.
 Tài liệu 100% file word, có thể sao chép, chỉnh sửa, biên soạn lại, in ấn…
Giao tài liệu qua email trước khi thanh toán( đối với khách hàng là giáo viên).
Hotline (điện thoại/zalo): 096.58.29.559

Hướng dẫn:
 Hướng dẫn xem nội dung: nhấp chuột vào nút xem nội dung tương ứng với mỗi bộ tài liệu
 Hướng dẫn đăng ký mua: nhấp chuột vào nút đăng ký trong ô màu cam nhấp nháy, để điền thông tin đặt mua, chúng tôi sẽ liên lạc để xác nhận thông tin và gửi tài liệu qua email cho bạn.
    Hoặc liên hệ trực tiếp đến hotline: 096.58.29.559điện thoạizalo) để đặt mua.


© 2014 - 2020 - Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Trực Tuyến ADV Online.
website: tailieugiaoan.com, tailieugiaovien.com
- Chính sách bán hàng -
 Cam kết tài liệu file word chuẩn như mô tả và bản xem thử.
• Thanh toán chuyên khoản - giao tài liệu trước khi thanh toán.
 Bảo hành vĩnh viễn: Hỗ trợ gửi lại tài liệu bất kì lúc nào khách hàng yêu cầu