Tài liệu, giáo án, bài giảng, đề thi cho giáo viên

Giáo án, bài giảng, chuyên đề, đề thi THPT cho giáo viên

Xem chuyên đề dạy thêm toán 12 SGK mới- form 2025

Giáo án và chuyên đề giảng dạy toán 10, 11, 12 mới nhất ( Đã cập nhật chương trình mới Cánh Diều, Chân Trời Sáng Tạo, Kết Nối Tri Thức)


Giáo án và chuyên đề giảng dạy Toán 10, 11, 12 mới nhất dùng cho năm học 2023- 2024


   Gửi tới thầy cô 14 bộ chuyên đề giảng dạy và giáo án môn toán lớp các lớp 10, 11, 12

 • Cập nhật mới nhất theo chương trình giảng dạy mới nhất năm 2023- 2024 của bộ GD
  • Chuyên đề và giáo án giảng dạy toán lớp 10. lớp 11 theo chương trình SGK mới: Cánh Diều, Chân Trời Sáng Tạo, Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.
  • Chuyên đề và giáo án dảng dạy lớp 10, lớp 11, lớp 12 bản mới nhất năm học 2023- 2024
 • Tài liệu 100% File word, nội dụng vừa chuẩn chương trình giảng dạy (năm học 2023- 2024) vừa thiết kế phụ hợp đễ hỗ trợ giáo viên giảng dạy, tiết kiệm thời gian từ đó nâng cao hiệu quả dạy học.

   Tài liệu được biên soạn bởi các giáo viên nhiều kinh nghiệm, được kiểm định chất lượng trước khi lưu hành. Mời thầy cô xem thử nội dung và thông tin chi tiết ở dưới đây:

     
Hướng dẫn xem nội dung từng bộ giáo án:
Nhấp chuột vào nút "xem nội dung" tương ứng với từng bộ giáo án theo lớp ở bên dưới để xem thông tin và nôi dung bản word của từng bộ
Nhấp chuột vào nút " đăng ký dùng" đề được hướng dẫn đăng ký sử dụng bộ tài liệu đó

 


Chuyên đề giảng dạy Toán 11 Cánh Diều- đầy đủ cả năm.


- 1700 trang File Word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường
- Đầy đủ chương trình giảng dạy cả năm, bám sát theo chương trình SGK mới Cánh Diều.
Tài liệu được chia thành từng chuyên đề cụ thể bám sát chương trình học trên lớp.
Mỗi chuyên đề bao gồm: tóm tắt lý thuyết, bài tập theo dạng có ví dụ cụ thể, bài tập luyện tập cho học sinh gồm tự luận, trắc nghiệm có đáp ánlời giải chi tiết.


 


Giáo án Toán 11 Cánh Diều- đầy đủ cả năm.


Đầy đủ chương trình giảng dạy cả năm 
Bản mới nhất năm học 2023- 2024 theo SGK toán 11 mới Cánh Diều.
- Giáo án được soạn chi tiết theo mẫu chuẩn mới nhất năm này. Tài liệu đã được rất nhiều giáo viên kiểm định chất lượng đạt chuẩn cấu trúc trước khi lưu hành.
- 100% File word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường


  


Chuyên đề giảng dạy Toán 11 Chân Trời Sáng Tạo- đầy đủ cả năm.


- 1579 trang File Word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường
- Đầy đủ chương trình giảng dạy cả năm, bám sát theo chương trình SGK mới Chân Trời Sáng Tạo.
Tài liệu được chia thành từng chuyên đề cụ thể bám sát chương trình học trên lớp.
Mỗi chuyên đề bao gồm: tóm tắt lý thuyết, bài tập theo dạng có ví dụ cụ thể, bài tập luyện tập cho học sinh gồm tự luận, trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết.


  


Giáo án Toán 11 Chân Trời Sáng Tạo - đầy đủ cả năm.


- Đầy đủ chương trình giảng dạy cả năm 
Bản mới nhất năm học 2023- 2024 theo SGK toán 11 Chân Trời Sáng Tạo.
- Giáo án được soạn chi tiết theo mẫu chuẩn mới nhất năm này. Tài liệu đã được rất nhiều giáo viên kiểm định chất lượng đạt chuẩn cấu trúc trước khi lưu hành.
- 100% File word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường


  Chuyên đề giảng dạy Toán 11 Kết Nối Tri thức với cuộc sống- đầy đủ cả năm.


- 1683 trang File Word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường
- Đầy đủ chương trình giảng dạy cả năm, bám sát theo chương trình SGK mới Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.
Tài liệu được chia thành từng chuyên đề cụ thể bám sát chương trình học trên lớp.
Mỗi chuyên đề bao gồm: tóm tắt lý thuyết, bài tập theo dạng có ví dụ cụ thể, bài tập luyện tập cho học sinh gồm tự luận, trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết.
  .
  Giáo án Toán 11 Kết Nối Tri Thức Với cuộc sống- đầy đủ cả năm.


Đầy đủ chương trình giảng dạy cả năm 
Bản mới nhất năm học 2023- 2024 theo SGK toán 11  Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.
- Giáo án được soạn chi tiết theo mẫu chuẩn mới nhất năm này. Tài liệu đã được rất nhiều giáo viên kiểm định chất lượng đạt chuẩn cấu trúc trước khi lưu hành.
- 100% File word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường


  

Chuyên đề giảng dạy Toán 10 Cánh Diều- đầy đủ cả năm.


- 1679 trang File Word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường
- Đầy đủ chương trình giảng dạy cả năm, bám sát theo chương trình SGK mới Cánh diều.
Tài liệu được chia thành từng chuyên đề cụ thể bám sát chương trình học trên lớp.
Mỗi chuyên đề bao gồm: tóm tắt lý thuyết, bài tập theo dạng có ví dụ cụ thể, bài tập luyện tập cho học sinh gồm tự luận, trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết.


  

Giáo án Toán 10 Cánh diều - đầy đủ cả năm.


- Đầy đủ chương trình giảng dạy cả năm 
Bản mới nhất năm học 2023- 2024 theo SGK toán 10 mới Cánh diều.
- Giáo án được soạn chi tiết theo mẫu chuẩn mới nhất năm này. Tài liệu đã được rất nhiều giáo viên kiểm định chất lượng đạt chuẩn cấu trúc trước khi lưu hành.
- 100% File word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường


  

Chuyên đề giảng dạy Toán 10 Chân trời sáng tạo- đầy đủ cả năm.


- 1683 trang File Word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường
- Đầy đủ chương trình giảng dạy cả năm, bám sát theo chương trình SGK mới Chân trời sáng tạo.
Tài liệu được chia thành từng chuyên đề cụ thể bám sát chương trình học trên lớp.
Mỗi chuyên đề bao gồm: tóm tắt lý thuyết, bài tập theo dạng có ví dụ cụ thể, bài tập luyện tập cho học sinh gồm tự luận, trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết.
  .
  

Giáo án Toán 10 Chân trời sáng tạo- đầy đủ cả năm.


Đầy đủ chương trình giảng dạy cả năm 
Bản mới nhất năm học 2023- 2024 theo SGK toán 10 Chân trời sáng tạo.
- Giáo án được soạn chi tiết theo mẫu chuẩn mới nhất năm này. Tài liệu đã được rất nhiều giáo viên kiểm định chất lượng đạt chuẩn cấu trúc trước khi lưu hành.
- 100% File word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường


  

Chuyên đề giảng dạy Toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống- đầy đủ cả năm.


- 1700 trang File Word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường
- Đầy đủ chương trình giảng dạy cả năm, bám sát theo chương trình SGK mới kết nối tri thức với cuộc sống.
Tài liệu được chia thành từng chuyên đề cụ thể bám sát chương trình học trên lớp.
Mỗi chuyên đề bao gồm: tóm tắt lý thuyết, bài tập theo dạng có ví dụ cụ thể, bài tập luyện tập cho học sinh gồm tự luận, trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết.

  

Giáo án Toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống- đầy đủ cả năm.

Đầy đủ chương trình giảng dạy cả năm 
Bản mới nhất năm học 2023- 2024 theo chương trình mới toán 10 kết nối tri thức với cuộc sống.
- Giáo án được soạn chi tiết theo mẫu chuẩn mới nhất năm này. Tài liệu đã được rất nhiều giáo viên kiểm định chất lượng đạt chuẩn cấu trúc trước khi lưu hành.
- 100% File word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường  

Chuyên đề giảng dạy môn toán lớp 12- đầy đủ cả năm (năm học học 2023- 2024)


- Gồm 1100 trang file word.
- Đầy đủ chương trình giảng dạy lớp toán 12 và mở rộng, chuyên sâu theo hướng luyện thi THPT quốc gia.
- Lý thuyết trọng tâm đơn giản hóa những kiến thức phức tạp giúp giáo viên truyền tải đến học sinh một cách nhanh chóng, dễ ghi nhớ. 
- Bài tập tự luyện: Các bài tập tự luyện chia thành 4 cấp độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao lời giải chi tiết.

  

Giáo án Toán 12 CV 5512 - đầy đủ cả năm (năm học 2023- 2024).


- Đầy đủ chương trình Toán lớp 12 (học kỳ 1 và học kỳ 2)
- Soạn chuẩn theo Công văn CV 5512 môn toán lớp 12.
- Được rất nhiều giáo viên kiểm định chất lượng đạt chuẩn cấu trúc trước khi lưu hành.
- 100% File word dành cho giáo viên, có thể chỉnh sửa, biên soạn lại, sao chép, in ấn... như bản word thầy cô soạn bài bình thường


Hướng dẫn đăng ký khuyến mãi bộ chuyên đề và giáo án giảng dạy mới nhất năm học 2023- 2024.


Chúng tôi cam kết giao tài liệu trước khi thanh toán đối với khách hàng là giáo viên
Sau khi nhận tài liệu, thầy cô sẽ được hỗ trợ tải tài liệu về máy, hướng dẫn sử dụng và các vấn đề về tài liệu.
Hỗ trợ lâu dài! Chúng tôi sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ bạn trong quá trình sử dụng tài liệu giảng dạy. Với cam kết lưu trữ vĩnh viễn trên hệ thống, tài liệu đã mua sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức trong việc tìm kiếm và chuẩn bị tài liệu mới. 
 
 • Đăng ký mua lẻ:
  • Mua lẻ mỗi bộ giáo án là: 299.000đ/1 bộ
  • Mua lẻ mỗi bộ chuyên đề là: 499.000đ/1 bộ
 • Đăng ký mua combo:
  • Giảm 20% khi đăng kí mua combo 2 bộ( 1 bộ giáo án+ 1 bộ chuyên đề) 
------------------


 Nhận tài liệu qua email lưu trữ vĩnh viễn.
 Tài liệu 100% file word, có thể sao chép, chỉnh sửa, biên soạn lại, in ấn…
Giao tài liệu qua email trước khi thanh toán( đối với khách hàng là giáo viên).
Hotline 1 (điện thoại/zalo): 096.79.79.369
Hotline 2 (điện thoại/zalo): 096.58.29.559

Hướng dẫn:
 Hướng dẫn xem nội dung: nhấp chuột vào nút xem nội dung tương ứng với mỗi bộ tài liệu
 Hướng dẫn đăng ký mua: nhấp chuột vào nút đăng ký trong ô màu cam nhấp nháy, để điền thông tin đặt mua, chúng tôi sẽ liên lạc để xác nhận thông tin và gửi tài liệu qua email cho bạn.
    Hoặc liên hệ trực tiếp đến hotline: 096.79.79.369điện thoạizalo)/ 096.58.29.559điện thoạizalo)/   để đặt mua.


website: tailieugiaoan.com, tailieugiaovien.com
- Chính sách bán hàng -
 Cam kết tài liệu file word chuẩn như mô tả và bản xem thử.
• Thanh toán chuyên khoản - giao tài liệu trước khi thanh toán.
 Bảo hành vĩnh viễn: Hỗ trợ gửi lại tài liệu bất kì lúc nào khách hàng yêu cầu