Tài liệu giảng dạy file word cho giáo viên

Tài liệu file word cho giáo viên

ads

Tài liệu chuyển đề môn sinh học THPT
Gửi tới thầy cô các bộ chuyên đề Sinh học hay dành cho cấp THPT. Tất cả các tài liệu đều 100% file word có thể biên soạn chỉnh sửa, in ấn, như một bản word bình thường 

Hướng dẫn xem nội dung từng bộ tài liệu:
Nhấp chuột vào tiêu để của từng bộ tài liệu để xem thông tin và nôi dung bản word của từng bộ

  - Chương trình lớp 10, 11, 12 | Luyên thi THPT quốc gia | học sinh giỏi.
- Số trang: 390 trang.
- Tác giả: nhiều tác giả.
- 100% file word dành cho giáo viên .


  
- Chương trình THPT | Luyên thi THPT quốc gia.
- Số trang: 448 trang.
- Tác giả: Phan Khắc Nghệ.
- 100% file word dành cho giáo viên .


  

- Chương trình THPT | Luyên thi THPT quốc gia.
- Số trang: 304 trang.
- Tác giả: Phan Khắc Nghệ.
- 100% file word dành cho giáo viên .


  

- Chương trình THPT | Luyên thi THPT quốc gia.
- Số trang: .
- Tác giả: Phạm Thị Thanh Thảo.
- 100% file word dành cho giáo viên .


  

- Chương trình lớp 11, 12 | Luyên thi THPT quốc gia.
- Số trang:     trang.
- Tác giả: nhiều tác giả.
- 100% file word dành cho giáo viên .


  

- Chương trình lớp 11, 12 | Luyên thi THPT quốc gia.
- Số trang:     trang.
- Tác giả: nhiều tác giả.
- 100% file word dành cho giáo viên .

© 2014 - 2019 - Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Trực Tuyến ADV Online. hotline: 090.87.06.486.
website:dethithpt.com, tailieugiaovien.com
- Chính sách bán hàng -
Cam kết tài liệu file word chuẩn như mô tả và bản xem thử.
Thanh toán chuyên khoản - giao tài liệu trước khi thanh toán.
Bảo hành vĩnh viễn: Hỗ trợ gửi lại tài liệu bất kì lúc nào khách hàng yêu cầu.